موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

به اولین کلینیک تخصصی مالکیت فکری خوش آمدید!

ما با در اختیار داشتن کارکنان دانش محور و مجرب و با بهرگیری از روابط موثر و قانون مدار ، دارایی های معنوی کسب و کارها را با در نظر گرفتن اصل محرمانگی شناسایی نموده و با ثبت آنها در مراجع ملی ، منطقه ای و بین المللی از آنها حفاظت می کنیم.

پلکان = تخصص + تجربه + تعهد                در رابطه با پلکان بیشتر بدانید

موسسه پلکان در زمینه ثبت اختراع، ثبت علامت تجاری (ثبت برند) ، ثبت علامت تجاری در خارج از کشور مانند ثبت برند در افغانستان (ثبت علامت تجاری در افغانستان)، ثبت برند در عراق (ثبت علامت تجاری در کردستان عراق)، ثبت برند در روسیه (ثبت علامت تجاری در روسیه) و .... ثبت طرح صنعتی فعالیت دارد.

مشاوره مالکیت فکری،ثبت اختراع،ثبت برند ،ثبت طرح صنعتی,مفاهیم کلی مرتبط به اختراع و ثبت اختراع,مشاوره در خصوص انتخاب نام علامت تجاری و مفاهیم کلی ثبت برند,ثبت طرح صنعتی,مفاهیم کلی مرتبط به تجاری سازی و انتقال فناوری,مفاهیم کلی مرتبط به اخذ مجوز های قانونی,دوره های آموزشی مالکیت فکری،انتقال فناوری،تجاری سازی,

به اولین کلینیک تخصصی مالکیت فکری خوش آمدید!

ما با در اختیار داشتن کارکنان دانش محور و مجرب و با بهرگیری از روابط موثر و قانون مدار ، دارایی های معنوی کسب و کارها را با در نظر گرفتن اصل محرمانگی شناسایی نموده و با ثبت آنها در مراجع ملی ، منطقه ای و بین المللی از آنها حفاظت می کنیم.

پلکان = تخصص + تجربه + تعهد                در رابطه با پلکان بیشتر بدانید

کانال مالکیت فکری پلکان
انتخاب مدیر عامل پلکان به عنوان کارآفرین برتر
	تجلیل از موسسه پلکان به عنوان منتخب فعالین خدمات ثبت در اولین همایش ملی کارگزاران تجاری
اخبار و رویدادها
آرشیو
قوانین، مقررات و آیین نامه ها
آرشیو