موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

به اولین کلینیک تخصصی مالکیت فکری خوش آمدید!

ما با در اختیار داشتن کارکنان دانش محور و مجرب و با بهرگیری از روابط موثر و قانون مدار ، دارایی های معنوی کسب و کارها را با در نظر گرفتن اصل محرمانگی شناسایی نموده و با ثبت آنها در مراجع ملی ، منطقه ای و بین المللی از آنها حفاظت می کنیم.

پلکان = تخصص + تجربه + تعهد                در رابطه با پلکان بیشتر بدانید

موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان اولین مرکز تخصصی ثبت اختراع، ثبت علامت تجاری، ثبت برند در شمال شرق کشور است. در حال حاضر ، پلکان به عنوان یکی از پیشروان عرصه مالکیت فکری و فناوری می باشد.

مشاوره مالکیت فکری،ثبت اختراع،ثبت برند ،ثبت طرح صنعتی,مفاهیم کلی مرتبط به اختراع و ثبت اختراع,مشاوره در خصوص انتخاب نام علامت تجاری و مفاهیم کلی ثبت برند,ثبت طرح صنعتی,مفاهیم کلی مرتبط به تجاری سازی و انتقال فناوری,مفاهیم کلی مرتبط به اخذ مجوز های قانونی,دوره های آموزشی مالکیت فکری،انتقال فناوری،تجاری سازی,

به اولین کلینیک تخصصی مالکیت فکری خوش آمدید!

ما با در اختیار داشتن کارکنان دانش محور و مجرب و با بهرگیری از روابط موثر و قانون مدار ، دارایی های معنوی کسب و کارها را با در نظر گرفتن اصل محرمانگی شناسایی نموده و با ثبت آنها در مراجع ملی ، منطقه ای و بین المللی از آنها حفاظت می کنیم.

پلکان = تخصص + تجربه + تعهد                در رابطه با پلکان بیشتر بدانید

مراحل ثبت اختراع
مراحل ثبت علامت تجاری
اخبار و رویدادها
آرشیو
قوانین، مقررات و آیین نامه ها
آرشیو