موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حفاظت از علائم تجاری | موسسه پلکان

علامت تجاری

نماد تجاری

علامت تجاری
حفاظت از علائم تجاری
علامت تجاری
حفاظت از علائم تجاری

 

حفاظت از علائم تجاری


بر اساس مباحث حقوق بازرگانی، علامت تجاری عبارت است از هر نوع علامت، واژه، حرف، عدد، طرح یا تصویر قراردادی که عامل ایجاد تمایز محصولات بوده و مانند نماد تجاری منحصر به فرد باعث سهولت شناسایی محصول توسط مشتری‌ها شود. راهبرد علامت تجاری در برگیرنده‌ی سه گام برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل علائم تجاری به شرح زیر است:

 

ثبت علامت تجاری - ثبت برند

 


1- برنامه ریزی علائم تجاری: نیازمند انتخاب و استفاده از علامت تجاری معتبر در خصوص محصولات است. 

2- اجرای علائم تجاری: نیازمند استفاده‌ی موثر از علامت تجاری در جهت اتخاذ تصمیمات بازاریابی به ویژه با توجه راهبردهای توزیع و پیشبرد فروش است. 

3- کنترل علائم تجاری: نیازمند برنامه ای از سیاست‌های تهاجمی است که استفاده‌ی موثر از فعالیت‌های بازاریابی را برای شرکت تضمین کرده و استفاده‌های نابجا و جعلی از علائم تجاری را کاهش داده و از آن پیش‌گیری کند. 


مبحث علائم تجاری در حوزه نام‌ها 

بدون توجه به موضوع حفاظت از علائم تجاری، برند ها به سرعت به نام‌های عمومی تبدیل می‌شوند و امتیازات خود را از دست می‌دهند. از آنجایی که برندهایی همچون vaseline یا Escalator، بدون توجه به بحث حفاظت دارایی های معنوی، اقدام به طاحی برند و فعالیت های بازاریابی کردند، امروزه به عنوان نام‌های عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای ثبت نام‌های تجاری با توجه به ضرورت و اولویت مباحث حفاظت علائم تجاری می‌توان رده‌های پنج ‌گانه‌ی زیر را پیشنهاد کرد: 


1.نام‌های تخیلی (واژه‌های ساختگی و بدون بهره‌مندی از هیچ معنای خاص مانند kodak )
2.نام‌های قراردادی (واژه‌های واقعی که اغلب هیچ نوع ارتباط روشن و مشخصی با مصول ندارند، مانند انتخاب camel برای سیگار)
3.نام‌های پیشنهادی (عبارت واقعی که ا هدف معرفی ویژگی یا مزیت محصول به کار گرفته شده‌اند، مانند Eveready)

4.نام‌های توصیفی (واژه های معمولی و روزمره که به دلیل مفاهیم ضمنی و ناآشکار خود برای محصولات به کارگرفته می‌شوند، مانند Ivory برای صابون(
5.نام های عمومی (ژنریک) (واژه‌هایی که مترادف با یک رده محصول به شمار می‌آیند، نظیر Aspirin)


حفاظت از نام‌های تخیلی بسیار ساده تر است. در حالی که این نام‌ها به دلیل خاص و متمایز بودن به ندرت می‌توانند در مورد ویژگی‌ها و نوع محصول، اطلاعاتی را به مشتری‌ها منتقل کنند، واژه‌ای ژنریک هیچ گاه قابل ثبت و حفاظت نیستند. علاوه برآنچه گفتیم از برندهایی که هم‌نام با اسامی افراد، مکان‌های جغرافیایی خاص و یا واژه های توصیفی انتخاب می‌شوند، به سختی می‌توان حفاظت‌های قانونی به عمل آورد. 


مباحث علائم تجاری در حوزه بسته بندی

به طور کلی، نام‌ها و طرح‌های گرافیکی بیش از شکل بسته‌ها و رنگ‌ها قابل حفاظت قانونی هستند. رعایت حفاظت‌های قانونی در مورد بسته بندی با انتخاب رنگ‌ها و طرح‌های خاص برای برند دشوار است. اما زمانی که شرکتی با انتخاب رنگ ها و الگوهای منحصر به فرد، طرح بسته بندی و لوگوی خود را طراحی کرده باشد، امکان حفاظت از این دارایی‌های معنوی و پیش‌گیری از تقلب و الگو برداری رقبا ساده تر است و در عین حال در صورت بروز چنین تخلفاتی، شرکت‌ها راحت‌تر می‌توانند متخلفان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. 
در مورد مباحث حقوقی مرتبط با بسته بندی و سایر عناصر مرتبط با برند، کتاب‌ها و مقالات بسیاری نوشته شده است و این مساله با توجه به ماهیت میان رشته‌ای، توجه بیشتر حقوقدانان را به بحث های پیرامون برندسازی می‌طلبد. 


سوالاتی برای مباحثه 
1. برندی را به دلخواه انتخاب کنید. عناصر آن را شناسایی کرده و قابلیت آن‌ها را در ارتقای ارزش ویژه برند ارزیابی کنید. 
2.کاراکترهای برند مطلوب شما چه چیزهایی هستند؟ این کاراکترها چگونه می‌توانند بر ارزش ویژه‌ی برند تاثیر بگذارند؟ چگونه می توانید این تاثیرات را در قالب ارزش ویژه‌ی برند از دیدگاه مشتری‌ها تحلیل کنید؟
3. یک بسته از محصولی را در فروشگاه انتخاب کنید. بسته بندی محصول چه سهمی در ایجاد ارزش ویژه‌ی آن برند دارد؟ دلایل خود را تشریح کنید. 
4. آیا می توانید نکات راهنمای عمومی را برای انتخاب و ترکیب عناصر برند ذکر کنید؟ در بازارهای آشنای شما کدام برندها با انتخاب و ترکیب بهترین عناصر برندها با انتخاب و ترکیب بهترین عناصر برند موفق بوده اند؟

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۴