موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حوزه فعالیت پلکان | موسسه پلکان

 

حوزه فعالیت موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان

 

مالکیت فکری و انتقال فناوری

 

موسسه پلکان به صورت تخصصی در حوزه مالکیت فکری و مدیریت و انتقال فناوری فعالیت می کند که در ادامه به اهم فعالیت های پلکان اشاره شده است.

 

ارائه مشاوره و خدمات تخصصی در خصوص:

          - جستجوی پیشینه اختراع در عرصه داخلی و بین المللی و احراز تازه بودن موضوع تحقیقات

          - ایجاد سبد مالکیت فکری برای شرکت های صنعتی و دانش بنیان

          - ثبت اختراعات ایران

          - ثبت اختراعات آمریکا

          - ثبت برند (نام و علامت تجاری)

          - ثبت طرح صنعتی

          - اخذ مجوزهای قانونی از سازمان صنایع و معادن

          - اخذ تاییدیه اختراع از مراجع مالکیت فکری کشور

          - انجام امور مربوط به تمدید اعتبار اسناد اختراع ، طرح صنعتی و علامت تجاری

          - تهیه و تدوین متون فنی- حقوقی اختراعات (Patent Drafting)

          - انجام امور مربوط به نقل و انتقال حق امتیاز اختراع ، طرح صنعتی و علامت تجاری

          - تهیه و تنظیم قراردادهای فروش امتیاز تکنولوژی

          - طرح دعاوی و پیگیری مسائل حقوقی مربوط به نقص حقوق مالکیت فکری

          - آموزش در حوزه مالکیت فکری و فناوری

 

نوشته شده توسط در تاریخ پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۲