موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

موفقيت محققان ايراني در پيوند دريچه آئورت قلب به گوسفند | موسسه پلکان

 

موفقيت محققان ايراني در پيوند دريچه آئورت قلب به گوسفند

 

موفقیت مبتکران در پیوند دریچه آئورت قلب به گوسفندرئيس پژوهشکده طب تجربي دانشگاه تهران از پيوند موفقيت آميز دريچه آئورت قلب به يک گوسفند و ادامه حيات اين حيوان پس از 5 ماه از زمان پيوند خبر داد.

 

 

 

به گزارش ايسنا،دکتر مخبر دزفولي در حاشيه  بهره برداري از اتاق تميز و بخش هاي جراحي و مراقبت هاي ويژه حيوانات پژوهشکده طب تجربي به عنوان مجهز ترين مرکز طب تجربي دام پزشکي کشورکه روز گذشته با حضور معاون علمي رئيس جمهور در دانشکده دام پزشکي دانشگاه تهران انجام شد، در جمع خبرنگاران گفت: از حدود يک سال پيش چندين طرح مهم تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف پزشکي و دام پزشکي در اين مرکز آغاز شده است، يکي از اين طرح ها انتقال دريچه آئورت قلب از حيوان به انسان است که هم اکنون مطالعات اوليه روي تعدادي از حيوانات آغاز شده و پيوند دريچه آئورت قلب به چند گوسفند انجام شده است. در اين طرح تحقيقاتي پيونددريچه آئورت قلب به چندين گوسفند انجام شده و آثاري که جريان خون در برخورد با دريچه پيوند ي، ايجاد کرده است، بررسي شد. يکي از اين گوسفندها بيش از 5 ماه پس از پيوند دريچه زنده مانده است. در حالي که در فعاليت هاي مطالعاتي تجربي ساير کشورها، حيوانات پس از عمل جراحي پيوند دريچه به طور ميانگين بيشتر از يک هفته تا يک ماه زنده نمانده اند اما اين گوسفند با پيوند دريچه آئورت قلب همچنان به حيات خود ادامه مي دهد. مخبر دزفولي با بيان اين که يک طرح مطالعاتي ديگر در ارتباط با فرآورده هاي دارويي در پژوهشکده طب تجربي آغاز شده است، گفت: اين فرآورده مهم دارويي براي نوزادان استفاده مي شود. اين فرآورده که براي درمان سندروم "زجر تنفسي" استفاده مي شود در کشورهاي مختلف از حيوان تهيه مي شود. وي همچنين با اشاره به افتتاح بخش مراقبت هاي ويژه حيوانات در دانشکده دام پزشکي دانشگاه تهران، افزود: اين بخش شامل 3 بخش ICU، اتاق جراحي و اتاق تميز مي شود.با استفاده از امکانات اين مجموعه مي‌توان حيوانات مدل را انتخاب کرد و در زمينه بيماري هاي مختلفي که هنوز ابهامات بسياري درباره آن ها وجود دارد، مطالعات و تحقيقاتي انجام داد. به گفته وي، در اين بخش خدماتي چون نگهداري، ارزيابي، پرستاري، زنده نگهداشتن حيوان و همچنين ثبت تغييرات گوناگون در بدن حيوان ارائه مي شود.با بهره برداري از اين مجموعه وبخش مراقبت هاي ويژه حيوانات ،امکان انجام مطالعات کاربردي و تجربي در حوزه بيولوژي انسان و حيوان چون توليد دارو، اعمال جراحي پيوند از حيوان به انسان و توليد واکسن براي محققان اين حوزه فراهم شد.

 

منبع:خبرگزاری ایسنا

 

نوشته شده توسط محمد علی میرزابابایی در تاریخ پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :