موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مقالات مالکیت فکری | موسسه پلکان

 

اهمیت و نقش حقوق مالکیت فکری در برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی غیر قابل انکار است و به نظر رفاه اجتماعی و اقتصادی هر کشور نیازمند وجود یک سیستم مالکیت فکری قوی و کار آمد است و حمایت جدی و اساسی از صاحبان حقوق مالکیت فکری ، استعداد های خلاق و نوآور را شکوفا و با ایجاد امنیت قضائی لازم و تامین محیطی با ثبات موجبات اعتماد صاحبان حقوق مالکیت فکری را فراهم می کند.

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع

در همین راستا در این بخش سعی شده است مقالاتی در رابطه با حقوق مالکیت معنوی اعم از ثبت اختراع،علامت تجاری و طرح صنعتی و ... ارائه گردد . 

 

مقاله نگارنده
 مالکیت صنعتی  نگارش فرنیا
حقوق مالکیت صنعتی و تجاری محمد حسن قائمی
مبانی حمایت از اسرار تجاری‌ در حقوق آمریکا مهدی هداوند

افشا و سرقت علامت تجاری‌ 

شیرزاد اسلامی

اشاعه خلاقیت و نوآوری 

دکتر علی اکبر فرهنگی و دکتر تیمور آقایی فیشانی 
پتنت یا حق ثبت اختراع و شرایط چهارگانه آن مهدی عطاپور

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۳