موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حمایت از علامت تجاری | موسسه پلکان

علامت تجاری
حمایت از علامت تجاری

 

حمایت از علامت تجاری 

حمایت از علامت تجاری از طریق ثبت یا در برخی کشورها از طریق استفاده امکان­پذیر است. حتی در مواردی که علامت تجاری را می­توان از طریق استفاده حمایت کرد، توصیه می­شود با تسلیم تقاضانامه ثبت به اداره ملی ثبت علائم تجاری آن را ثبت کنید (برخی ادارات ثبت علائم تجاری فرم تقاضانامه ثبت آن لاین (الکترونیک) دارند). ثبت علامت تجاری حمایت بیشتری را تأمین خواهد کرد، بویژه در مواردی که با علامت یکسان یا علامتی که بطور گمراه کننده مشابه است تعارضی بوجود آید. برای ثبت علامت تجاری، خدمات وکلای ثبت علامت اغلب بسیار مفید خواهد بود (ودر برخی کشورها الزامی است).

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲