موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

کتاب ارزیابی تکنولوژی در شرکت های کوچک و بزرگ | موسسه پلکان

 

اجزاء تکنولوژی

بر مبنای اینکه کدام یک از تعریف های ذکر شده را مبنا قرار دهیم ، اجزای تکنولوژی بر طبق آن تعریف به دست می آیند . برای مثال از یک دیدگاه تکنولوژی دارای سه جزء است :اختراع ، ثبت اختراع ، ثبت برند ، ثبت علامت تجاری

1-  سخت افزار (hard ware) ؛

2-  نرم افزار (soft ware) ؛

3-  مغز افزار(brain ware) ؛

از دیدگاه اسکاپ (escap)  تکنولوژی دارای چهار جزء است که عبارتند از :

1-  فن افزار (techno ware) ؛

2- اطلاعات افزارInfo ware)

3- سازمان افزار (orgo ware)؛

4- انسان افزار ((human ware؛

بر اساس تعریف تکنولوژی از دیدگاه کپ تک ، تکنولوژی ترکیبی است از زیر بناهای عملیاتی پایه که همه تجهیز ها و لوازمی اند که فرآیند های اصلی در آنها انجام می شوند ؛ مهندسی محصول که از آن به تکنولوژی محصول تعبیر می شود که پاسخگوی نیاز های بازار است ، عوامل کنترل فرآیند که از آن به تکنولوژی فرآیند تعبیر می شودو دلیلی برای تحویل مناسب در نسبت های بالا  است . نیروی انسانی که مهارت و پایه علمی او برای فعالیت ها مورد نیاز است ، پشتیبانی اطلاعاتی برای گرفتن بازدهی سیستم ها و رویه ها برای نگهداری فرآیند از خطا و اشتباه ، سطح پشتیبانی و بهینه سازی برای تامین قابلیت تولید ، آسان کردن و موثر کردن عملکرد و دانش روش های مدیریتی که باقی ماندن در تجارت و ایجاد مزیت رقابتی را تضمین می کند .

برگرفته از کتاب " ارزیابی تکنولوژی در شرکت های کوچک و بزرگ "

ترجمه و تدوین : فاطمه رناسی ، سید رضا حجازی ، مسعود بینش 

 

 

مطالب مرتبط :


نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :