موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

برند محلی،منطقه ای، ملی | موسسه پلکان

علامت تجاری
برند محلی،منطقه ای، ملی

 

برند محلی،منطقه ای، ملی

 

برندملی-برند منطقه ای-برند محلیبرند محلی، برندی است که در منطقه جغرافیایی نسبتا کوچک و یا محدودی بازاریابی و تبلیغ شده و شناخته می شود. در صورتی که حوطه نفوذ آن چندین بازار را در بر گیرد، برند منطقه ای نامیده می شود. نکته قابل توجه آن است که برند محلی عموما ابتدا توسط مصرف کنندگان و سپس توسط تولید کننده توسعه می یابد. این نوع برند در خارج ازحوزه نفوذ خود شناخته می شود.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳