موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ایجاد مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | موسسه پلکان


ایجاد مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


در این پست موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان جهت اطلاع رسانی فرهیختگان ارجمند در مورد ایجاد مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پرداخته است که امیدوارم مفید واقع شود...
 با تصویب  آیت الله آملی لاریجانی، مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری میزان بنا به موافقت و تصویب رئیس قوه قضائیه با تغییر ساختار تشکیلاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز مالکیت معنوی در این سازمان ایجاد شد.

در راستای بهبود سیستم ها و تحولات صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع موجود و همچنین با عنایت به چشم انداز ترسیم شده، ساختار تشکیلاتی این سازمان با تصویب ریاست قوه قضائیه تغییر نمود.

در تشکیلات جدید سازمان ثبت چهار معاونت، 19 اداره کل ستادی و 31 اداره کل استانی و بنا به اهمیت حوزه مالکیت معنوی، یک مرکز مستقل مالکیت معنوی پیش بینی گردیده است.

این مرکز با هدف ایجاد نظام پویا و کارآمد با سازوکار اجرایی قوی و مؤثرتر و بهره گیری از فنآوری های نوین در ثبت ملی و بین المللی مالکیت های معنوی و در راستای ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 تأسیس گردیده است.

بر اساس قانون مذکور نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و اتحادیه های مربوط به کنوانسیون های ذیربط بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و ثبت کلیه موضوعات مالکیت صنعتی اعم از اختراع، علامت، علامت جمعی و طرح صنعتی نیز توسط مرکز مالکیت معنوی این سازمان انجام می گیرد.

همچنین بر این اساس طی حکمی از سوی تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، محمد حسن کیانی به عنوان رئیس مرکز مالکیت معنوی این سازمان منصوب شد.

این مرکز دارای پنج معاونت شامل دو معاونت عمومی و سه معاونت تخصصی با عناوین«معاونت ثبت اختراعات» با دو اداره « ثبت اختراعات داخلی» و « ثبت بین المللی اختراعات»، «معاونت ثبت علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی» با دو اداره « ثبت علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی داخلی» و « ثبت بین المللی علائم تجاری و نشانه های جغرافیایی» و «معاونت ثبت طرح های صنعتی» با یک اداره « ثبت طرح های صنعتی» می باشد.

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :