موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

گام مهم محققان کشور براي توليد سوخت پاک از آب | موسسه پلکان

 

گام مهم محققان کشور براي توليد سوخت پاک از آب

 

پژوهشگران دانشگاه علوم پايه زنجان با همکاري محققاني از دانشگاه هاي روسيه و آمريکا کاتاليزگري توليد کردند که از آب سوخت پاک توليد مي کند.به گزارش مهر، در سال هاي اخير براي دستيابي به موادي که بتواند آب را به عناصر سازنده اش يعني هيدروژن و اکسيژن تجزيه کند ، تلاش هايي انجام شده است. هيدروژن به دست آمده مي تواند به عنوان سوخت پاک استفاده شود؛ چرا که محصول سوختن آن تنها آب است.مهم ترين مشکل در تجزيه آب به هيدروژن و اکسيژن، اکسايش آب است که با انرژي فعال سازي زيادي همراه است. براي اکسايش آب، محققان به کاتاليزگر ها نياز دارند.اکنون محققان دانشگاه علوم پايه زنجان با همکاري پژوهشگراني از کشورهاي آمريکا و روسيه توانستند نوعي اکسيد منگنز توليد کنند که در شرايط اسيدي قادر به اکسايش آب است، در واقع با انرژي ارزان خورشيد، کاتاليزگرهاي مناسب و آب مي توان هيدروژن را به عنوان سوخت پاک به دست آورد.

منبع:خراسان

نوشته شده توسط محمد علی میرزابابایی در تاریخ چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :