موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

نقشه جامع علمی کشور | موسسه پلکان

                                                                               

نقشه جامع علمی کشور

                                                                                                                     

 
نقشه جامع علمی کشور
 

 

مقدمه:

دستيابي به آرمان­هاي بلند نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مستلزم تلاش همه­جانبه در تمام ابعاد فرهنگي، علمی، اجتماعي و اقتصادي است. از اين رو تدوين و اجراي برنامه­هاي پيشرفت در بازه­هاي زماني معين و اختصاص منابع لازم براي تحقق اهداف اين برنامه­ها از لوازم ضروري احراز جايگاهي در شأن ايران اسلامي است. از سوي ديگر مقولۀ علم و فناوري از مهم­ترين زيرساخت­هاي پیشرفت كشور و ابزار جدي رقابت در عرصه­هاي مختلف است. به اين ترتيب تحقق آرمان­هاي متعالي انقلاب اسلامي ايران نظير احياي تمدن عظيم اسلامي، حضور سازنده، فعال و پيشرو در ميان ملت­ها و كسب آمادگي براي برقراري عدالت و معنويت در جهان در گرو پيشرفتي همه­جانبه در علم است؛ علمي كه داراي سه شاخصۀ عدالت، معنويت و عقلانيت است.

تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشة راهي است که در آن نحوة طی مسیر، منابع و امکانات لازم، تقسیم کار در سطح ملی و الزامات طی اين مسیر به طور شفاف و دقیق مشخص شده باشد. به این ترتیب لازم است چشمانداز و راهبردهای علم و فناوری در سطوح کلان و عملیاتی­تر نظیر برنامههای پنجسالة توسعة کشور، تدوین شود. از این رو، در ترسیم اين نقشه كوشش شده، تا با الهامگیری از اسناد بالادستي و بهرهگیری از ارزشهای بنیادین استخراجشده و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران، چشمانداز علم و فناوری در افق 1404 هجری شمسی تبیین شود. در این چشمانداز، «جمهوری اسلامی ایران با اتكال به قدرت لايزال الهي و با احياي فرهنگ و برپايي تمدن نوين اسلامي- ايراني براي پيشرفت ملي، گسترش عدالت و الهام­بخشي در جهان، کشوری برخوردار از انسان­هاي صالح، فرهيخته، سالم و تربيت­شده در مكتب اسلام و انقلاب و با دانشمنداني در تراز برترين­هاي جهان؛ توانا در توليد و توسعۀ علم، فناوري و نوآوري و به كارگيري دستاوردهاي آن و پيشتاز در مرزهاي دانش و فناوري با مرجعيت علمي در جهان» خواهد بود.

رهبر معظم انقلاب اسلامي با دركي هوشمندانه از ظرفيت كشور در ايفاي اين نقش خطير و نيز با اشراف بر امكانات و استعدادهاي عظيم موجود در كشور، خواستار هدف­گذاري دقيق در زمينۀ علم و فناوري و برنامه­ريزي­هاي عملياتي، زمان­بندي شده و يكپارچه در سطوح مختلف اين عرصه شده­اند. ايشان در تأكيدات مكرر خود بهترين بهره­برداري از مجموعۀ منابع كشور را براي طي حركتي منظم و پيوسته از وضعيت موجود به جايگاه علمي آرماني را در قالب نقشۀ جامع علمي كشور مطالبه نموده­اند. اين تأكيدات در كنار رهنمودهاي سالهاي گذشتۀ معظم­له با مضامين جنبش نرم­افزاري و نهضت توليد علم و نيز انتظار جدي ايشان براي اهتمام و جديت در مسير پيشرفت علمي كشور موجب گرديد كه تدوين نقشۀ جامع علمي كشور به طور ويژه در دستور كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گيرد.

بر اساس تعريف، نقشۀ جامع علمي كشور مجموعهاي جامع، هماهنگ و پويا از مباني، اهداف، سياستها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتني بر ارزشهاي اسلامي و آيندهنگر براي دستيابي به اهداف چشمانداز بيستساله كشور است. در اين سند  تلاش شده به مبانی ارزشی و بومی کشور، تجربیات گذشته و نظریهها و نمونههای علمی و تجارب عملي تكيه شود. در اين خصوص توجه به نكات زير ضروري است:

1-نقشه جامع علمی کشور در چارچوب رهنمودهاي رهبر کبير انقلاب اسلامي(ره)، مقام معظم رهبري و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و با پيش­بيني سازوكارهاي لازم بروز رساني، توانایی تبیین ساحت علمی الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت را دارا مي­باشد.

2- اين نقشه حاصل برنامهريزي، فعاليت، و تلاش کميتههاي متعدد کارشناسي در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛ معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي؛ انجام پژوهشهاي گوناگون؛ بهره گرفتن از پژوهشهاي موجود و مشارکت جمع زيادي از صاحبنظران و انديشمندان عرصة علم و فناوري کشور اعم از دستاندرکاران سياستگذاري و مديريت کلان نظام علمي کشور، مديران، استادان و پژوهشگران دانشگاهها، پژوهشگاها، قطبها و انجمنهاي علمي، کارشناسان آموزش و پرورش، صاحبنظران حوزة علميه قم، و مديران و مسؤولان علم و فناوري از دستگاهها و بخشهاي اجرايي کشور بوده، که از همة آنان قدرداني و تشکر ميشود.

3- مجموعة پژوهشها و آرای صاحبنظران که پشتوانة علمي و پژوهشي اين نقشه محسوب ميشوند در قالب مجلدات متعدد تحت عنوان اسناد پشتيبان نقشه جامع علمي كشور تنظيم و براي بهره­برداري به تدريج توسط دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دسترس عموم قرار مي­گيرد.

با ابلاغ نقشة جامع علمی كشور لازم است کلیه دستگاهها اجرایی و نهادها نهایت تلاش خود را برای اجرای کامل برنامه‌ها و اقدامات آن بکار گیرند. اميد است كه با اجرای این نقشه زمينه و بستر لازم براي تحقق كامل اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و انتظارات بهحق مقام معظم رهبري از جامعة علمي فراهم شود، انشاءالله.

 

محمود احمدینژاد

رئيس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲