موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

همایش مبادلات و فناوری ایران و قزاقستان | موسسه پلکان

 

 

همایش مبادلات و فناوری ایران و قزاقستان

 

در این همایش مفاد تفاهم نامه ها و قراردادها در پارک علم و فناوری بررسی گردید و مقرر شد اردیبهشت سال 1394 از محل اختصاص داده شده به شرکتهای فناور موجود در پارک علم و فناوری مشهد آلماتی افتتاح گردد.

موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان نیز در حاشیه این همایش میز خدمت در نظر گرفته بود که خدمات مالکیت فکری و تجاری سازی را در آن ارائه نمود.

همچنین موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان طی جلسه ای بین مدیریت بازاریابی پارک علم و فناوری ، شرکت سرمد و یکی از شرکتهای کشور قزاقستان تفاهم نامه و قراردادی منعقد گردید.

ثبت اختراع-ثبت برند

ثبت اختراع_ثبت علامت تجاری

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۳