موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

پروانه ها براي کنترل 5 بيماري به کمک محققان کشور آمدند | موسسه پلکان

 

پروانه ها براي کنترل 5 بيماري به کمک محققان کشور آمدند
 

پروانه ها براي کنترل 5 بيماري به کمک محققان کشور آمدندپژوهشگران پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران براي اولين بار در دنيا موفق به استخراج 2نوع پپتيد جديد از لارو 2نوع پروانه شدند و با استفاده از آن 3 نوع بيماري باکتريايي انساني و 2 نوع بيماري گياهي را کنترل کردند.

 

 

 

 

دکتر رضا طلايي حسنلويي از محققان پروژه در گفت وگو با مهر، پپتيدها را مولکول هاي آب دوست با وزن مولکولي کم دانست و گفت: اين مولکول ها به خانواده پروتئين ها تعلق دارند ولي بين پروتئين ها و پپتيدها در تعداد اسيدهاي آمينه تفاوت وجود دارد. در واقع پپتيد يک مولکول کوچک از گروه پروتئين ها با تعداد اسيد آمينه هاي کم و وزن پايين است که آب دوست است. طلايي با اشاره به مطالعات اخير پرديس کشاورزي دانشگاه تهران در اين زمينه اظهار داشت: در اين مطالعات سيستم ايمني حشرات از نظر توليد پپتيدهاي ضدميکروبي در مواجهه با پاتوژن هاي مهاجم مانند باکتري ها و قارچ ها بررسي شد. وي با بيان آن که اين مطالعات روي لاروهاي 2 گونه پروانه "شب پره هندي" و "پروانه موم خوار" انجام شد، ادامه داد: در اين تحقيقات پپتيدهاي ضد ميکروبي را از لاروهاي گونه پروانه شب پره هندي و پروانه موم خوار استخراج و ويژگي آن ها را تعيين کرديم. براي اين منظور با توالي يابي و تعيين اسيدهاي آمينه آن ها مشخص کرديم که چنين پپتيدي پيشتراستخراج و معرفي شده است يا خير. طلايي با تاکيد بر آن که نتايج اين تحقيقات نشان داد که پيشتر چنين پپتيدهايي توليد نشده است، يادآور شد: پس از آن فعاليت و آثار ضد ميکروبي اين 2 پپتيد را روي باکتري و قارچ هاي مختلفي که در انسان و گياهان بيماري هاي مختلفي ايجاد مي کند ، آزمايش و مشاهده کرديم که 2 پپتيد به دست آمده از اين 2گونه پروانه بازدارندگي خوبي روي رشد باکتري ها از خود نشان مي دهند. وي با اشاره به نوع باکتري هاي بيمارگر انساني تست شده در اين تحقيقات اظهار داشت: در اين مطالعات مشاهده کرديم که اين 2پپتيد روي 3 باکتري بيمارگر انساني شامل باکتري Pseudomonas aeruginosa عامل عفونت هاي تنفسي و گوارشي، باکتري Staphylococcus aureus عامل عفونت هاي پوستي و مننژيت و باکتري Salmonella typhi عامل بيماري تيفوئيد، آثار ضد ميکروبي مناسبي دارند. طلايي با تاکيد بر آن که 2 پپتيد استخراج شده از 2 گونه پروانه روي 2باکتري بيمارگر گياهي نيز آثار خوبي داشته است، خاطر نشان کرد: اين 2 پپتيد علاوه بر 3 نوع باکتري بيمارگر انساني روي باکتري هاي بيمارگر گياهي به ويژه عامل شانکر مرکبات (Xanthomonas citri ) و عامل آتشک سيب و گلابي (Erwinia amylovora ) فعاليت ضد باکتريايي نشان دادند و در واقع قدرت کنترل کنندگي خوبي در برابر اين باکتري ها از خود بروز دادند.

 

سيستم خاص بدن پروانه ها براي مقابله با ميکروب ها

اين محقق با بيان آن که شب پره هندي و پروانه موم خوار حشراتي هستند که در کل دنيا وجود دارند، گفت: ولي تاکنون هيچ نوع پپتيدي از لاروهاي شب پره هندي جداسازي نشده و کسي تاکنون تحقيقي در اين زمينه انجام نداده است. وي با تاکيد بر اين که انسان ها و مهره داران سيستم دفاعي اکتسابي دارند، يادآور شد: اين سيستم دفاعي باعث مي شود در برابر حمله باکتري ها و ميکروب ها بدن پادتن توليد کند که به آن ايمونو گلوبين گفته مي شود ولي حشرات که از گروه بي مهرگان هستند اين توانايي را ندارند و بدنشان نمي تواند پادتن توليد کند. طلايي ادامه داد: زماني که ميکروب وارد بدن بي مهرگان از جمله حشرات مي شود، آن ها دفاع هاي مختلفي از جمله سنتز و القاي پپتيدهاي ضد ميکروبي دارند به گونه اي که زماني که ميکروب وارد بدن آن ها مي شود، داخل لارو حشرات يکسري شناساگرهايي وجود دارد که قادر به شناسايي باکتري ها و قارچ ها ست. اين محقق با اشاره به نحوه اجراي اين طرح خاطر نشان کرد: ما براي اين 2 لارو پروانه باکتري گرم منفي و قارچي راکه مي تواند بيمارگر حشرات باشد، به گونه اي که اين لاروها نميرند به داخل بدن آن ها تزريق کرديم که پس از 48 تا 72 ساعت پپتيدها عليه اين بيمارگرها توليد شد.مطالعات ما ثابت کرد که اين نوع پپتيدها روي سلول هاي پستانداران اثر زيان بار ندارد؛ چراکه پپتيدها عملکرد اختصاصي دارند و نمي توانند از سلول سالم انسان داخل سلول شوند.طلايي افزود: در اين پروژه تحقيقاتي موفق به شناسايي و تعيين ويژگي اين 2 پپتيد شديم ،اکنون بايد در گياه پزشکي مدرن از طريق بيان ژن، ژن را وارد گياه کنيم تا در برابر عوامل بيمارگر مقاوم شود. براي بيماري هاي انساني نيز بايد مطالعات بين گروهي با محققان دارو ساز انجام شود.طلايي با اشاره به اهميت اين تحقيقات اظهار داشت: با توجه به اين که 3 عامل بيمارگر انساني ذکر شده، عامل عفونت هاي متعددي در انسان هستند و در بسياري موارد به دليل مقاومت  در برابر آنتي بيوتيک هاي رايج، کنترل آن ها بسيار مشکل است، معرفي چنين پپتيدهايي مي تواند کانديدهاي دارويي مناسبي براي درمان بيماري هاي ذکر شده در آينده باشد.

 

منبع : روزنامه خراسان

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :