موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ارتباط مستقیم با مشاورین پلکان | موسسه پلکان

 

ارتباط مستقیم با مشاورین

 

 

موسسه پلکان موسسه پلکان
فهیمه امینی مهدی جاودانی نرگس امیر تاش
24 64 018 0915 75 35 076 0912 95 64 056 0915
amini@pellekan.ir javdani@pellekan.ir amirtash@pellekan.ir

 

موسسه پلکان ثبت اختراع ثبت اختراع، ثبت علامت تجاری یاقوتی
آیه کنعانی معصومه آراسته مژگان روئین مجید یاقوتی
34 64 018 0915 70 60 544 0937 25 85 701 0915 68 68 027 0930
Kanani@pellekan.ir Araste@pellekan.ir

Roueen@pellekan.ir

Yaghooti@pellekan.ir

 

 

سامان گلابتونی آنیتا دباغی مریم آدینه نازنین احمدزاده
48 68 027 0930 51 51 544 0937 70 60 315 0937 54 75 701 0915
golabatooni@pellekan.ir dabaghi@pellekan.ir

adineh@pellekan.ir

ahmadzade@pellekan.ir

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۴