موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

عدم استفاده از علامت تجاری | موسسه پلکان

علامت تجاری

ثبت علامت تجاری

ثبت علائم
علامت تجاری
عدم استفاده از علامت تجاری

 

 عدم استفاده از علامت تجاری هنگامی که علامت به دلیل عدم استفاده مورد اعتراض واقع می شود، برای اثبات اینکه دارنده علامت تجاری، در مدت مقرر از آن استفاده نموده است بر عهده خود او خواهد بود استفاده به عمل آمده بایستی در بر دارنده تعدادی از شرایط لازم باشد. نخست اینکه بایستی توسط خود مالک یا با رضایت او انجام گرفته باشد. بنابراین استفاده از علامت، تنها توسط شخص مجاز، ملاک عمل خواهد بود.  
دوم اینکه استفاده به عمل آمده بایستی در ارتباط با کالاها و خدمات موضوع ثبت علامت تجاری باشد. در صورتی که کالاها یا خدمات مربوطه به نحو وسیع تعریف شده باشد، ممکن است تحقیق و کاوش عمیق تری نسبت به مشخصات، ضروری گردد تا دقیقا معلوم شود علامت برای چه چیز هایی مورد استفاده قرار گرفته و در نتیجه بتوان به مشخصات قابل قبولی از کالاها یا خدمات در ارتباط با استفاده به عمل آمده دست یافت. 
حوزه دقیق محدودیت به عمل آمده از سوی دادگاه در یک دعوای نقض علامت تجاری میتواند جنبه ی حیاتی و تعیین کننده ای داشته باشد. اگر علامتی برای مدت بیش از پنج سال در دفتر ثبت علائم مانده باشد، دارنده آن نمی تواند مطمئن باشدکه مشخصات گسترده بتواند او را قادر سازد که از هر گونه استفاده از علامت، در چارچوب مشخصات مربوطه جلوگیری نماید. در صورتی که او از کل محدوده مشخصات اعلام شده استفاده ننموده باشد، علامت در معرض تهدید قرار خواهد گرفت، با این حال و در عالم واقع احتمالا او به امتیازی دست خواهد یافت. مردم مایل به ورود به دعاوی مربط به علامات تجاری نیستند و بنابراین اگر کسی وابسته به علامتی نباشد احتمالا از علامت دیگری استفاده کرده و ترجیح می دهد درگیر یک دعوی طولانی مبتنی بر عدم استفاده نشود. 
سوم اینکه استفاده به عمل آمده بایستی یا استفاده از علامت تجاری به همان نحوِ ثبت شده باشد یا استفاده از علامت که تنها از نظر عناصری که ویژگی متمایز آن را تغییر نمی دهد، متفاوت با آن است. علامت عملا استفاده شده تا چه حد می تواند با علامت ثبت شده متفاوت باشد تا ویژگی متمایز آن را تغییر دهد؟ از بعضی از دعاوی می توان به راهنمای هایی در این زمینه دست یافت. 
چهارم اینکه، استفاده به عمل آمده بایستی درست و واقعی باشد. استفاده از علامت بایستی مرتبط با کالاها یا خدماتی باشد که قبلا بازار یابی شده و یا در صورت تلاش های تبلیغاتی در دست انجام می باشد. علاوه بر این، استفاده از علامت بایستی واقعی باشد یعنی در بخش اقتصادی مربوطه، تضمین بقای آن وجود داشته و یا سهمی را در بازار، برای کالاها یا خدمات مورد حمایت آن علامت ایجاد نماید. استفاده از علامت با انگیزه خط ثبت، در این معنا "واقعی" به شمار نمی آید. 
چنانچه دارنده نتواند استفاده از علامت تجاری ثبت شده خود را ثابت نماید، باز هم این امکان برای او وجود خواهد داشت که ثابت کند دلایل موجهی برای عدم استفاده وجود داشته است. چنانچه دلایل منطقی و صحیحی قابل ارائه باشند، علامت باطل نخواهد شد. 
 

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر سید حسن میر حسینی

 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴