موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

دوره حمایت از اختراع | موسسه پلکان

 

دوره حمایت از اختراع                                                                  Duration of  patent 
در کنوانسیون پاریس هیچ مقرراتی در این خصوص به چشم نمی خورد.
بر اساس ماده 33 موافقتنامه تریپس ، مدت حمایت از حق
اختراع قبل از انقضای 20 سال از تاریخ تشکیل پرونده پایان نخواهد یافت.

 

ثبت اختراع،حمایت از اختراع،ثبت برند،ثبت طرح


در قانون اختراع ژاپن و ایالات متحده آمریکا ، المان ، اتحادیه اروپا ، مدت حمایت از اختراع بیست سال از تازیخ ثبت اظهار نامه است.
 در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران ، مدت اعتبار
ورقه اختراع به تقاضای مخترع یا 10 یا 15 و یا منتهی 20 سال خواهد بود. مدت مزبور باید صراحتا در ورقه اختراع قید شود.
با توجه به ماده 33 ایین نامه ، مدت اعتبار ورقه اختراع از تاریخ تسلیم  اظهار نامه محسوب می گردد.
در طرح ثبت اختراع پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار ورقه اختراع ، بیست سال از تاریخ تسلیم اظهار نامه تعیین شده است.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۳