موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

عوامل تشابه علامت تجاری: کتابت در علامت تجاری | موسسه پلکان

علامت تجاری ثبت شده

علامت تجاری

ثبت علامت تجاری
ثبت علامت
علامت تجاری
عوامل تشابه علامت تجاری: کتابت در علامت تجاری

 

عوامل تشابه علامت تجاری: کتابت در علامت تجاری


اشتباه مشتری ممکن است ناشی از تشابه در نوشتن کلمات باشد. اگر این مشابهت، مصرف کننده عادی با ضریب هوشی متوسط را به اشتباه اندازد، در واقع موجب نقض حق دارنده علامت تجاری ثبت شده می باشد. 
در شباهت ظاهری، کتابت
علامت تجاری و طراحی آنها، از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

 

ثبت علامت تجاری - علامت تجاری


شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی رای شماره 1141 مورخ 12/9/1380 دعوای خواهان به خواسته ای الزام اداره مالکیت صنعتی به پذیرش ثبت علامت تجاری «ELOXA TINE» را به علت مشابهت این علامت در نگارش و تلفظ با علامت ثبت شده «OXETINE» وارد ندانسته و با این استدلال که شباهت این دو علامت در نگارش و تلفظ به حدی است که موجب اشتباه مصرف کننده می شود دعوا را مردود اعلام می دارد. دیوان عالی کشور بین دو علامت «PANG» و «TANG» در جریان پرونده این که در تاریخ 5/8/71 در شعبه 24 دیوانعالی کشور مورد تجدید نظر قرار گرفت، شباهتی احراز نمی کند. جریان دعوا از این قرار بوده است که یک شرکت آمریکایی خواستار ابطال ثبت علامت «PANG» یک شرکت ایرانی شد و خواهان چنین توضیح می دهد که علامت «TANG» به موجب تصدیق شماره .... و گواهی تجدید ثبت مورخ .... در ایران برای طبقه 32 به ثبت رسیده است و خوانده بدون توجه به مقررات اقدام به ثبت علامت «PANG» نموده است و چون این علامت شباهت کامل با علامت ثبت شده ی تانگ دارد، تقاضای ابطال علامت می شود. اما دادگاه به استناد، مجموع محتویات پرونده هیچ گونه شباهتی بین دو علامت اعم از تلفظ، کتابت، تصویر و معنی مشاهده نمی کند که موجب اشتباه و گمراهی مشتریان و مصرف کنندگان و افراد عادی جامعه گردد. از این رو حکم بطلان دعوای خواهان ابرام می شود. 
در پرونده ای دیگر دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 45، مورخ 22/8/1351 رای دادگاه استان که دو علامت تجاری «پالاس» و «تهران پالاس» را برای استفاده در هتل را مشابه ندانسته بود، نقض کرده است. ملاحظه می شود دیوان عالی کشور در اینجا نیز شباهت مجموعی را در نظر گرفته است چرا که اگر علائم را جزء جزء مقایسه کنیم به نتیجه ای می رسیم که آنها را مشابه بدانیم. 
علائمی که در کتابت شباهت دارند معمولا در تلفظ نیز شبیه هستند. لذا مشترکات تلفظ و کتابت بسیار زیاد است که در مقاله بعد به شباهت از لحاظ «تلفظ» خواهیم پرداخت. 

منبع: کتاب علامت تجاری و ضمانت اجرای معدنی از المیرا بابائی

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۸ آذر ۱۳۹۴