موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

فهیمه امینی (مشاور مالکیت فکری) | موسسه پلکان

 

 

موسسه پلکان

خانم امینی

مشاور مالکیت فکری (ثبت علامت تجاری، اختراع، علامت تجاری)

 

 

 

   24 64 018 915 98+

 

ثبت اختراع- ثبت علامت تجاری   amini@pellekan.ir

 

    97 97 67 37 51 98+  (داخلی 23)

 

 
 
 
ثبت برند - ثبت اختراع
ثبت اختراع - ثبت برند ثبت اختراع - ثبت برند  
     
 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵