موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

جشنواره های منطقه ای اختراعات(جشنواره رویش) | موسسه پلکان

ملّی نخبگان

برای نام نویسی در جشنواره های منطقه ای رویش کلیک کنید.

 

جشنواره های منطقه ای اختراعات(جشنواره رویش)


بنیاد ملّی نخبگان با هدف رونق بخشیدن به فضای ابتکار، انگیزه بخشیدن به جوانان و شناسایی اختراع های برگزیده و تسهیل مسیر حرکت آنها به منظور رسیدن به محصولی دانش بنیان و تکمیل چرخة نوآوری و تبدیل دارایی های فکری به ثروت، جشنواره های منطقه ای رویش را برگزار می کند. از این رو مخترعان گرامی می توانند با نام نویسی و شرکت در جشنواره ه ای مذکور، اختراع خود را در رقابتی سالم مورد ارزیابی قرار دهند. اختراع هایی که در این جشنواره ها به تأیید هیئت داوران برسند، می توانند از تسهیلات بنیاد برای طی  مسیر توانمندسازی اختراع های برگزیده بهره مند شوند. این مسیر از سه ایستگاه با نامهای «اختراع های سطح 3»، «اختراع های سطح 2» و «اختراع های سطح 1» می گذرد.

1.   اختراع های سطح 3
داوری این اختراع ها بر اساس معیارهای زیر صورت می پذیرد:

1-1. ميزان تازگي اختراع در سطح ملّي وبين‌المللي

1-2. طول عمر فنّاوري حاصل از اختراع

1-3. آثار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناشي از به‌كارگيري اختراع

1-4. چگونگي مستندسازي فرايند رشد اختراع

1-5. قابليت ورود به بازار و ارزش افزودة اقتصادي و اجتماعي حاصل از تجاري‌ سازي اختراع

باتوجه به معیارهای بالا و درصورت کسب حدنصاب لازم، اختراع شما به عنوان اختراع برگزیدة سطح 3  شناخته می شود و از حمایت­های بنیاد بهره مند می­شود.

2.   پشتیبانی از اختراع­ های سطح 3

برای پشتیبانی و توانمندسازی اختراع­ های برگزیدة سطح 3، تسهیلاتی به شرح زیر به صاحب (صاحبان) اختراع با هدف کمک به صاحبان آنها برای استقرار در مراکز رشد یا پارک­ های علم و فنّاوری و تأسیس شرکتی نوپا مرتبط با اختراع برگزیده اعطا می شود.

2-1. جایزة نقدی

2-2. تسهيلات مالي براي مواردي نظير: تكميل اختراع و مستندسازي آن، در اختيار گرفتن مشاورة كارگزاران خدمات فنّاوري، شركت در نمايشگاه‌ هاي داخلي و خارجي، استقرار اوليه در پارك علم و فنّاوري، تأسيس شركت مرتبط با اختراع

2-3. لحاظ امتياز اختراع در آيين‌نامة جايزه‌ هاي تحصيلي دانشجويان، مطابق مفاد آيين‌نامة ذيربط

نکته1: با توجه به اینکه فرایند شناسایی اختراع های برگزیدة سطح 2 و سطح 1 و پشتیبانی از آنها در گام های بعدی صورت می پذیرد و مستقیماً به این جشنواره ارتباط پیدا نمی کند، علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر می­توانند به آیین نامه «شناسایی و پشتیبانی از اختراع های برگزیده» مراجعه کنند.

نکته 2: برگزيدگان  در مدت زمان سه سال پس از برگزيده شدن، براي بهره‌مندی از پشتيباني‌هاي بنیاد فرصت دارند و درصورت آغاز فرایند توانمندسازی، در مدت یک سال باید مسیر توانمندسازی مربوط به اختراع های سطح 3 را طی کنند.

3.   نکته های مهم دربارة نام نویسی در جشنواره

3-1. نام نویسی از متقاضیان شرکت در جشنواره، از طریق وبگاه بنیاد ملّی نخبگان به نشانی www.bmn.ir و همچنین وبگاه بنیاد نخبگان استان میزبان باتوجه به جدول زمانبندی برگزاری جشنواره ها صورت می پذیرد.

3-2. فقط اختراع هایی مجاز به نام نویسی هستند که به ثبت «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» رسیده باشند و از تاریخ ثبت آنها حداکثر سه سال گذشته باشد.

3-3. برای اختراع های حوزه علوم پزشکی و دارویی، اخذ تأییدیه از وزارت بهداشت و ارائه آن الزامی است.

3-4. لازم است نام ارائة دهندة اختراع در جشنواره و نام نویسی کنندة آن در گواهی ثبت اختراع وجود داشته باشد.

3-5. از آنجا كه هر مخترع مجاز است تنها يك اختراع را براي داوري در جشنواره‌ ارائه کند و با توجه به معيارهاي داوري (مسائل علمي، نوآوري، كاربردي بودن و قابليت تجاري‌ سازي)، مناسب است مخترعان بهترين اختراع خود را برای داوري در جشنواره عرضه کنند.

3-6. به­ منظور افزایش کیفیت جشنواره، فرایند داوری در دو مرحله انجام می شود: در مرحلة اول همة اختراع های نام نویسی شده بررسی شده و تعدادی از آنها براساس معیارهای علمی برای شرکت در مرحلة حضوری برگزیده می شوند. جشنواره صرفاً شامل اختراع هایی است که به مرحلة دوم ارزیابی رسیده باشند.

نکته: نام نویسی درسامانه به معنای حضور قطعی در جشنواره نیست.

4.   مدارک مورد نیاز برای نام نویسی

ضروری است درزمان نام نویسی، مدارک زیر در قالب PDF بارگذاری شوند.

4-1. تصوير گواهي ثبت اختراع

4-2. تصوير تأييديۀ اختراع از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (براي اختراع های حوزة پزشكي و داوريي)  

5.    اعلام نتایج اولیه (انتخاب شدگان برای حضور در جشنواره)

پس از نام نویسی و بارگذاریِ اطلاعات مورد نیاز در سامانه، اطلاعات مربوط به هر اختراع با توجه به حوزة اختراع به داور مربوطه ارجاع داده می شود. سپس اختراع براساس معیارهایی شامل: رعایت فرصت زمانی مشخص شده برای شرکت درجشنواره (سه سال)، نوآوری و تکراری نبودن اختراع مورد بررسی قرار می گیرد. درصورت احراز شرایط و کسب حدنصاب های لازم، اختراع برای ارزیابی نهایی به جشنواره راه پیدا می­کند.

نکته 1: نتیجه داوری این مرحله از طریق وبگاه های ذکر شده در بند 3-1 به اطلاع عموم می­رسد.

نکته 2: پس از اعلام نتایج اولیّه، مخترعانی که اختراع آنها به مرحلة شرکت درجشنواره راه پیدا کرده است، باید با مراجعه به نمایه خود در وبگاه نام نویسی، نسبت به تکمیل فرآیند نام نویسی اقدام کنند.

نکته 3: مطالعة نکته های زیر برای مخترعانی که اختراع آنها به مرحله حضور در جشنواره می رسد، توصیه می­شود.

6. نکته های مهم درباره داوری

از آنجا كه آگاهي هر مخترع از نحوه داوری اختراع، در برنامه‌ريزی مخترع برای بهبود عملكرد اختراع و ارائه بهتر آن مؤثّر است، لطفاً به نکته های زیر توجه کنید:

6-1.  مبنای ارزیابی اختراع در سطح 3  بر اساس جنبه های زیر است:

   الف. مباني علمي و فنّاورانه اختراع

   ب. ميزان تازگي اختراع و طول عمر فنّاوري

   ج. كاربردي بودن طرح و امكان بهره‌برداري  از آن در شرايط كنوني كشور

د. قابليت ورود به بازار و ارزش افزوده اقتصادي حاصل از توليد انبوه

6-2. در زمان ارزيابي، صحّت ادعاهاي مخترعان باید به صورت عملي براي داوران احراز شود. در صورتی که امکان عرضة اختراع به دلایلی، از قبیل سنگینی یا حجیم بودن، در جشنواره میسّر نباشد، تهيۀ فيلم و عكس از شیوة عملکرد اختراع برای ارزیابیِ مناسب، بسيار مؤثر خواهد بود. به مخترعان توصيه مي‌شود فيلم كوتاه و مناسبي از عملكرد اختراع همراه با توضيحات خود، تهيه و به هیئت داوران ارائه کنند.

6-3. داوری طی دو مرحله در محل جشنواره انجام خواهد شد :

  الف. ابتدا مخترع باید طبق برنامة زمانبندی،که هنگام پذیرش و تحویل غرفه به وی اعلام خواهد شد، در اتاق کنفرانسی که در آن داوران تخصصی، صاحبان  صنعت و متخصصان تجاری‌سازی به‌طور همزمان حضور دارند اختراع خود را ارائه و به پرسش های هیئت داوران پاسخ دهد.

  ب. در مرحله بعد داوران برای ارزیابی عملکرد اختراع و رؤیت آن به محل غرفه مراجعه و از نزدیک اختراع را ارزیابی خواهند کرد. رعايت حُسن برخورد و احترام  به داور، توصيف و ارزیابی دقیق تر اختراع را امکان پذیر خواهدکرد.

6-4. هیئت داوران، مشاوراني ارزشمند براي شماهستند. تلاش كنيد نقاط قوت و ضعف اختراع خود را با صداقت با داوران در ميان گذاريد تا با راهنمايي آنان بتوانيد قدم هاي بعدي براي پيشرفت و تجاری سازی اختراع خود را بهتر و آسان تر بردارید.

6-5. براي اينكه حقّي از شما ضايع نشود، اطلاعاتي را كه داوران از شما مي خواهند صادقانه در اختيار آنان قرار داده و اطمينان داشته باشيد كه تمامي داوران متعهد به رعايت حقوق مالكيّت فکری اختراع بوده و تعهدنامۀ مربوطه را امضا كرده­اند.

6-6. در صورتي كه مستندات و مداركي براي قابليت اختراع خود از سازمان های معتبر و مرتبط با اختراع دريافت کرده ايد، حتماً اصل مدارك مربوطه را به داور ارائه کنید.

6-7. در جشنواره، چيدمان ميز اختراع خود را چنان قرار دهيد كه داور به سهولت متوجّه نكات برجسته اختراع شود.

6-8. در هنگام داوري حضوري، توضيحات خود را چنان برنامه‌ريزي كنيد كه در مدت حداكثر 15 دقيقه داوری اختراع شما صورت پذیرد.

6-9. اگر اختراع بین رشته ای است، داوران با تخصص های مختلف آن را ارزیابی می کنند. در این صورت لازم است قابلیّت های اختراع از جنبه های مختلف (به ویژه جنبه هایی که مهم تر هستند) عرضه شود.

6-10. برای توصیف اختراع از زبان و ادبیات تخصصی مربوط به آن استفاده شود. این کار باعث سهولت فهم داور از قابلیّت های فنی اختراع می شود.

6-11. برای درج نام کامل انگلیسی اختراع، از اصطلاحات متداول و تخصصی در حوزة مربوط به اختراع استفاده شود.

6-12. در صورتي كه اختراع ثبت شده، يكي از موارد زير را شامل شود، امتیاز ارزيابي آن اختراع در بخش داوري اختراعات بنياد ملّي نخبگان صفر بوده و امتیازی به آن تعلق نمی‌گیرد:

  الف. اختراع بدون فايده: به اين معني كه هيچ نيازي به اختراع وجود ندارد و اختراع مذکور هيچ مشكلي را حل نمي كند.

  ب. اختراع در حد ايده یا شبيه سازي باشد: بدین معنا که نمونة آزمايشگاهي (در حد پایلوت) از اختراع ساخته نشده باشد.

  ج. اختراع ارائه شده كپي سازي يك اختراع داخلي ديگر (قبلاً ثبت شده)، بدون تفاوت فني با آن است.

6-13. در صورتي‌كه مشخص شود مخترع از بيان حقيقت در خصوص قابليت اختراع خود، خودداري کرده يا ادعاي خلاف واقع بيان داشته است و اين ادّعا منجر به فريب داور شده است، مخترع از تمامی امتيازات كسب شده محروم و امتياز نهايي او صفر خواهد بود.  

7.ظرفیت پذیرش

محدودیتی برای شرکت مخترعان از استان­های پهنه همکار در جشنواره وجود ندارد، لیکن 20 درصد ظرفیت کل به شرکت کنندگان از سایر استان ها اختصاص یافته است.

توجه 1 : درصورت بروز هرگونه مشکل برای نام نویسی جشنواره رویش خراسان می توانید با بنیاد نخبگان استان خراسان جنوبی به شماره 48-32342246-056 (آقای حیدری) تماس بگیرید.

توجه 2: درصورت بروز هرگونه مشکل برای نام نویسی جشنواره رویش زاگرس می توانید با بنیاد نخبگان استان لرستان به شماره  33239892-066 داخلی 4 (خانم حاتمی ) تماس بگیرید.

برای نام نویسی در جشنواره های  منطقه ای رویش  کلیک کنید.

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ پنجشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۴
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :