موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

طرح صنعتی و ثبت آن | موسسه پلکان

طرح های صنعتی

اظهار نامه

علائم تجاری
حمایت از طرح صنعتی
طرح صنعتی
طرح صنعتی و ثبت آن

 

طرح صنعتی و ثبت آن

برای ثبت بین المللی طرح های صنعتی موافقت نامه لاهه  در ششم نوامبر سال 1925 میلادی در چارچوب کنوانسون پاریس به امضاء رسید. هدف از این موافقت نامه همانطور که بعدا به طور مشروح خواهد آمد ثبت و حمایت بین المللی از طرح های صنعتی است به این صورت که اتباع هر یک از اعضاء قادر می باشند با ثبت یک اظهار نامه بین المللی بدون درگیر شدن در تشریفات و پیچیدگی های قوانین مختلف امکان ثبت بین المللی را به دست آورند. برخلاف سیستم مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری و خدماتی در سیستم لاهه نیاز به ثبت  ملی نیست و هر شخص می تواند تقاضای خد را مستقیما در دفتر بین المللی بر روی یک فرم رایگان که در اختیار وی قرار میگیرد انجام دهد و عدم ثبت ملی سبب نمی شود که این ثبت بین المللی در سایر کشور ها از درجه اعتبار ساقط شود.

طرح های ثبت شده در یک ماهنامه ادواری که بولتن طرح های بین المللی است توسط دفتر بین المللی منتشر میشود. این ثبت بین المللی برای 5 سال معتبر است که قابل تمدید است و هر کشور تعیین شده در صورتی قوانین ملی اجازه دهد اقدام به تمدید طرح های صنعتی برای مدت های تعیین شده مینمایند.

فواید حمایت از طرح صنعتی آن که می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد اطمینان داده میشود که نسبت به طرح خود حق انحصاری داشته و از نسخه برداری غیر مجاز یا مشابه سازی طرح توسط ثالث جلوگیری خواهد شد.بدین طریق میتوان از بازگشت مالی سرمایه گذاری انجام شده اطمینان حاصل نمود.

همچنین حمایت جدی از طرح صنعتی می تواند به نفع مصرف کننده و عموم مردم نیز باشد چرا که چنین نظامی موجب گسترش رویه های عادلانه و صادقانه تجاری می گردد افراد را به خلاقیت تشویق می نماید و موجب می شود از نظر زیبا شناختی، محصولات جالب توجه تری به بازار عرضه میشود.

حمایت از طرح های صنعتی با تشویق خلاقیت در بخش های صنعتی و تولیدی و نیز در بخش هنر و صنایع دستی موجب بهبود وضعیت اقتصادی می گردد که این عوامل به توسعه فعالیت های تجاری و صادرات محصولا ملی نیز کمک میکند.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۳