موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ایده ها و قوانین آن | موسسه پلکان

اسرار تجاری

اختراعات
ایده ها و قوانین آن

 

ایده ها


افراد اغلب مفاهیمی را مطرح می کنند که تاکنون مورد بهره برداری قرار نگرفته اند و احتمالا ارزش اقتصادی دارند. برای مثال، ممکن است فردی برای یک برنامه (شو) تلویزیونی ایده ای مطرح نماید، اما اگر آن فرد در کار تولید شوهای تلویزیونی نباشد، آن ایده نمی تواند یک مزیت رقابتی بر سایر رقبا محسوب شود. به عبارت دیگر، آن به عنوان اسرار تجاری محسوب نمی شود. کلید محافظت از ارائه این ایده ها عبارت است از ورود به سیستمی که ارزش بالقوه آن ایده را می داند. 

 

ایده ها-قوانین ایده ها


اگرچه قوانین مربوط به محافظت از ایده ها در ایالت های مختلف، متفاوتند، بهترین رویکرد ها برای محافظت از ارائه یک ایده عبارتند از: 
-    آن را به صورت محرمانه حفظ کنید، شاید روزی قانون
اسرار تجاری آن را به رسمیت بشناسد. 
-    از ارائه نزد یک شرکت خودداری کنید مگر اینکه قبلا از شما خواسته شده باشد. 
-    در صورت امکان، از یک قرار داد یا گزینه ارزیابی برای حفظ محرمانگی و اثبات درخواست استفاده کنید. 

مثال: در سال 1983 دو مرد به یک استودیوی فیلمسازی، ایده ای را ارائه کردند: یک پادشاه آفریقایی وارد خاک آمریکا می شود، حافظه خود را از دست می دهد، در یک رستوران شروع به کار می کند و با یک زن آمریکایی ازدواج می کند و با او به کشورش باز می گردد. آنها قرار گذاشتند که اگر هر زمانی استودیو بر اساس این طرح فیلمی بسازد، باید سهمی از سودش را به آنها بدهد. استودیو، فیلم ورود به امریکا را ساخت، فیلمی بر اساس این ایده و سودی معادل 300 میلیون دلار عایدش شد. استودیو ادعا کرد که هیچ تعهدی برای پرداخت سهم به آن دو مرد ندارد چون فیلم بر اساس ایده آنها نبوده. مردان شکایت کردند و دادگاه به نفع آن ها حکم داد چون: 1- استودیو ایده را خواسته بود؛ 2- طرفین قرارداد امضا کرده بودند؛ و 3- 10000 دلار به مردان در هنگام ارائه ایده داده شده بود. در پرونده ورود به آمریکا هیچ فاکتور جامعی وجود نداشت، اما رویهم رفته این فاکتورها تعیین کردند که ارائه ایده محرمانه و برای نفع اقتصادی بوده است. اگرچه یک ارزیابی یا قرارداد گزینشی تعیین می کند که یک ایده برای دریافت غرامت ارائه شده است، ولی دادگاه آن را اجرا نخواهد کرد. اگر یک ایده در یک صنعت، مبرهن و مشخص باشد، قرارداد از درجه اعتبار ساقط خواهد شد، چون هر یک از طرفین قرارداد باید در چیز ارزشمندی مشارکت نمایند. اگر ایده ارائه شده، جدید نباشد، هیچ ارزشی ندارد و بنابراین، قراردادهم بی ارزش می شود. 

مثال: یک شرکت، ایده بازاریابی متقاطع را به شرکت اسباب بازی سازی ماتل و اتحادیه ملی بسکتبال پیشنهاد داد؛ این دو ارگان باید با همدیگر روی بازاریابی یک عروسک کلمی که یونیفرم بسکتبال به تن داشت، کار می کردند. بعدها یک دادگاه تشخیص داد که شرکت ارائه دهنده این ایده هیچ حقی برای دریافت غرامت ندارد، چون ایده برای NBA و ماتل بدیهی بوده است. 
حتی اگر یک شرکت یک قرارداد ارزیابی یا گزینشی امضا نکرده باشد، هنوز هم میتواند بابت ایده اش سود دریافت نماید. یک توافقنامه را می توان بر حسب شرایط تعیین نمود. 
مثال: شرکت اسباب بازی ماتل از اعضای یک شرکت انیمیشن سازی دعوت به ارائه طرح های در مورد شخصیت ها نمود. شرکت انیمیشن سازی ایده های متعددی را مطرح نمود از جمله شخصیت های پری های پرنده. ماتل از کمپانی انیمیشن درخواست کرد که بتواند نسخه هایی از آن را نگه دارد و مدت کوتاهی بعد از آن اقدام به تولید عروسک هایی مشابه به پری ها نمود. دادگاه شرکت انیمیشن را مجاز به شکایت از ماتل براساس قرارداد گفتاری نمود. 

تحت شرایط محدود، صاحب اصلی یک ایده، می تواند جلوی فردی که ایده نزد او افشا شده است را بگیرد؛ البته اگر یک رابطه امانی بین طرفین وجود داشته باشد و آن ایده نزد عموم بازگو نشده باشد. در رابطه امانی، فرد در موقعیت خاص اعتماد، اطمینان یا مسئولیت قرار میگیرد. روابط امانی اغلب توسط قانون یا ماده قانون تعریف می شوند. 
برای مثال: رابطه یک وکیل با موکل یک رابطه امانی است و ربودن ایده موکل در واقع نقض این رابطه می باشد. 
اگر طرفین توافق کرده باشند که یک راز را بدون اجازه فاش ننمایند، این گمان برده می شود که آن ایده احتمالا حایز ارزش اقتصادی بوده پس مشمول دریافت غرامت می شود. 

 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴