موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

اختراع تکمیلی | موسسه پلکان

امروز يکشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۸

اختراع تکمیلی                                                                                                                           

ورقه اختراع تکمیلی برای بهبود یک اختراع تکمیل می گردد که به طور کلی از حیث مدت حمایت و پرداخت هزینه تمدید اعتبار دارای ویژگی و مقررات خاصی است.
این اصطلاح در بند (4) ماده (1) کنوانسیون پاریس به کار رفته است . به موجب این بند ، ورقه های اختراع شامل انواع مختلف
اختراع صنعتی است که توسط قوانین کشور ها مورد شناسایی قرار گرفته است از قبیل ورقه های اختراع تکمیلی و ورقه اختراع الحاقی و غیره .

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع


در حقوق داخلی ، بر اساس بند (2) ماده 28 قانون ثبت علائم و اختراعات هر اختراع یا تکمیلی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت یا حفظ الصحه ی عمومی باشد. قابل ثبت نیست.
با توجه به تبصرۀ ذیل ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات ، هر اختراع یا هر تکمیل اختراع موجودی که قبل از تاریخ تقاضای ثبت خواه در ایران و خواه در خارجه در نوشتجات یا نشریاتی که در دسترس عموم است شرح یا نقشه آن منتشر شده و یا به مورد عمل یا استفاده گذارده شده باشد
اختراع جدید محسوب می گردد.
همانطور که در ماده 35 آیین نامه اصلاحی آمده است ، ورقۀ اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود ، که برای ورقۀ اصلی معین شده است ولی مدت اعتبار ورقه تکمیلی نمی تواند از مدت اعتبار ورقه اصلی تجاوز نماید.
با توجه به ماده 36 آییین نامه ، هر صاحب ورقۀ اختراع که بخواهد برای تغییر یا تکمیل یا اضافات به عوض ورقه تکمیلی ورقه اصلی علیحده صادر نماید باید مقررات قانون
ثبت علائم تجاری و اختراعات و همچنین مقررات این نظام نامه را که مربوط به ورقۀ اختراع است رعایت نموده و حق الثبت و سایر مخارج مربوطه را تادیه نماید.
ماده 37 آیین نامه اصلاحی نیز مقرر داشته است در صورتی که تقاضا کنندۀ اختراع تکمیلی شخص دیگری غیر از صاحب اختراع اصلی باشد ورقۀ ثبت اختراع تکمیلی اجازه استفاده از اختراع اصلی را به او نمی دهد و صاحب اختراع اصلی نیز نمی تواند از اختراع تکمیلی استفاده کند مگر آنکه بین آنها تراضی به عمل آید.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :