موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت علامت تجاری در مسیر بین المللی | موسسه پلکان

ثبت علامت تجاری

علامت تجاری

موافقتنامه و پروتکل مادرید
ثبت بین المللی علائم تجاری
علامت تجاری
ثبت علامت تجاری در مسیر بین المللی

 

ثبت علامت تجاری در مسیر بین المللی


برای ثبت بین المللی علائم تجاری یا ثبت علامت در کشورهای دیگر، متقاضی ثبت علامت می تواند از مسیرهای مختلفی برای این امر اقدام کند.
اولین مسیر این است که به کشورهای مورد نظر مراجعه و در صورت دارا بودن شرایط برای برای
ثبت علامت، خود اقدام کند. بدیهی است این مسیر می تواند بسیار پر هزینه و زمان بر باشد. متقاضی در چارچوب پاریس برای برای حمایت مالکیت صنعتی نیز می تواند برای ثبت علامت خود در کشورهای مختلف اقدام کند. در این فرض می تواند اظهارنامه ثبت علامت را در یکی از کشورها به ثبت برساند و بر اساس این ثبت و حق تقدم مقرر در کنوانسون پاریس علامت را در کشورهای دیگر که عضو کنوانسیون یاد شده هستند به ثبت برساند. بدیهی است که این مسیر نیز پر هزینه و زمان‌بر است. 

 

ثبت علامت تجاری-اداره ثبت علامت تجاری


مسیر دوم این است که متقاضی از طریق ادارات منطقه ای، علامت تجاری خود را در کشورهای مورد نظر به ثبت برساند که در مقایسه با مسیر اول می تواند دارای هزینه کمتری باشد.
آخرین مسیری که متقاضی می تواند برای ثبت علامت خود در کشورهای دیگر اقدام کند، درخواست اظهارنامه ثبت علامت در چارچوب
موافقتنامه و پروتکل مادرید است. در این نظام متقاضی می تواند به وسیله ثبت بین المللی واحد، امکان تحصیل حمایت از یک علامت تجاری و خدماتی را در کشورهای متعدد فراهم نماید. 
سیستم ثبت بین المللی مادرید بوسیله دو معاهده موافقتنامه و پروتکل مادرید برای ثبت بین المللی علائم تجاری و همچنین آئین نامه مشترک آن اعمال می‌شود. همچنین این سیستم توسط دبیرخانه سازمان مالکیت معنوی اداره می شود.
موافقتنامه مادرید در سال 1891 و پروتکل آن در سال 1989 به تصویب رسیده است و تاکنون مورد اصلاحات مختلف قرار گرفته است. 
با توجه به مراتب فوق اهداف عمده این سیستم می تواند تسهیل تحصیل حمایت از علامت تجاری و خدماتی باشد زیرا بوسیله ثبت بین المللی واحد، امکان تحصیل حمایت از علامت تجاری یا علامت خدماتی در کشورهای متعدد فراهم می گردد و متقاضی ثبت علامت مجبور نیست برای تحصیل حمایت در کشورهای مورد نظر به تعداد کشورها اظهارنامه به زبان های مختلف تهیه کند و یا با انتخاب وکیل در کشورهای یاد شده و با تقبل پرداخت هزینه های گزاف و صرف زمان طولانی نسبت به تحصیل حمایت در کشورهای مورد نظر اقدام نماید. برعکس در قالب و چارچوب نظام مادرید می تواند به وسیله ثبت بین المللی واحد، و با زبان واحد و پرداخت هزینه واحد امکان تحصیل حمایت از یک علامت تجاری یا علامت خدماتی را در کشورهای متعدد عضو موافقتنامه‌ای یاد شده فراهم نماید. 
خلاصه اینکه ثبت بین المللی علائم تجاری یا خدماتی در قالب نظام مادرید ساده و ارزان است. 
علاوه بر مزایای فوق مدیریت های بعدی بر علامت تجاری ثبت شده و حفظ و نگهداری از آن نیز آسانتز می گردد زیرا بعد از ثبت علامت در چارچوب این نظام برای تمدید حمایت فقط یک ثبت اقدام لازم است همچنین تغییرات بعدی در ثبت از قبیل تغییر در مالکیت، نام و آدرس، مالک یا محدود کردن ثبت کالاها و خدمات تنها با یک روند و فرآیند آُسان صورت می گیرد. به عنوان مثال چنانچه مالک یک ثبت بین المللی علامت بخواهد آن را در برخی از کشورها تعیین شده یا نسبت به برخی از کالاها و خدمات انتقال دهد یا کالاها و خدمات را صرفا در برخی از کشورهای تعیین شده عضو محدود کند سیستم مادرید دارای انعطاف های لازم برای مدیریت نسبت به این امور خواهد بود. 
خلاصه اینکه استفاده از سیستم مادرید برای
ثبت علامت تجاری و خدماتی در ابعاد بین المللی دارای مزایای فراوانی است از جمله اینکه مالک علامت تجاری برای ثبت علامت خود در قالب نظام مادرید:
1-    فقط یک تقاضانامه تسلیم خواهد کرد. 
2-    تقاضانامه به یک زبان خواهد بود. 
3-    مشمول پرداخت یک سری هزینه مشخص و رعایت فقط یک سری مهلت های خاصی است و پس از نیز ثبت بین المللی علامت با یک تشریفات واحد تمدید می گردد. 

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر سید حسن میر حسینی

 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴