موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مالکیت صنعتی | موسسه پلکان

 

مالکیت صنعتی

 

مالکیت صنعتی                                                                                                                               Industrial property

این اصطلاح در بند (3) ماده 1 کنوانسیون پاریس مورد استفاده قرار گرفته است.به موجب این بند مالکیت صنعتی در مفهوم وسیع کلمه نه تنها شامل صنعت و تجارت به معنای اخص کلمه می شودبلکه صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات ساخته شده از قبیل دانه های گندم،جو ،حبوبات برگ توتون ، انواع میوه ، حیوانات ، مواد معدنی ، آب های معدنی ، ماء الشعیر،گلها و آرد را هم در بر می گیرد.
همچنین با توجه به کنوانسیون پاریس ، موضوع حمایت مالکیت صنعتی
ورقه های اختراع ، نمونه های اشیاء مصرفی و طرح ها و مدل های صنعتی و علائم کارخانه ها یا بازگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبداء یا نامگذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع می باشد.
در موافقتنامه تریپس ، اسرار تجارتی ، طرح های ساخت مدار های یکپارچه و نشانه های جغرافیایی نیز تحت عنوان حقوق مالکیت صنعتی قابل حمایت معرفی شده اند.
نکته قابل ذکر اینکه حمایت از اختراعات ، علائم تجاری و طرح های صنعتی به صورت اعطای حق استفاده انحصاری صورت می گیرد ولی جلوگیری از رقابت نامشروع به حقوق انحصاری مربوط نمی شود، بلکه علیه فعالیت های رقابتی است که با فعالیت های صادقانه در امور صنعتی و بازرگانی مغایرت دارد.


اداره مالکیت صنعتی                                                                                                             Industrial property office 

معمولا مقولات مربوط به حقوق مالکیت صنعتی از قبیل اختراع ، علائم تجاری و طرح های صنعتی در اداره مالکیت صنعتی کشور ها به ثبت می رسد.
در حقوق داخلی نیز ، اختراعات و هلادم تجاری و نشانه های جغرافیایی در اداره مالکیت صنعتی که از جمله ادارات زیر مجموعه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی است به ثبت می رسد. این اداره کل زیر مجموعه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

 

حفظ حقوق مالکیت صنعتی                                                                         Maintenance of industrial property rights 

این عبارت در بند (1) ماده 5 (ثانی) کنوانسیون پاریس به کار رفته است. به موجب این بند، برای پرداخت هزینه هایی که جهت حفظ حقوق مالکیت صنعتی پیش بینی شده است ضرب الاجلی که کمتر از 6 ماه نباشد، مقرر گردیده و هزینه های اضافی نیز در صورتی که بر طبق قوانین داخلی تجویز شده ،پرداخت می شود.

 

حمایت از مالکیت صنعتی                                                                                           Protection of industrial property 

براساس بند (1) ماده 1 کنوانسیون پاریس ، کشور های مشمول کنوانسیون حاضر برای حمایت از مالکیت صنعتی اتحادیه ای تشکیل می دهند. 
بر اساس بند (3) این ماده ، غرض از مالکیت صنعتی ، مفهوم عام آن است و این مفهوم نه تنها در صنعت و بازرگانی به معنی اخص اطلاق می شود بلکه به رشته های صنایع کشاورزی و استخراجی و کلیه محصولات مصنوعی یا طبیعی یا از قبیل ، برگ توتون ، میوه ، دام ، گل ، مواد معدنی ، آب های معدنی ، آب جو آرد و انه نیز شمول دارد.

 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :