موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

کاربرد صنعتی اختراع | موسسه پلکان

قانون ثبت علائم و اختراعات

ورقه اختراع

ثبت اختراع
ختراع

 

کاربرد صنعتی اختراع


یکی دیگر از شرایط ماهوی برای ثبت اختراع، این است که اختراع ادعایی باید دارای کاربرد صنعتی باشد.با توجه به ماده 33 معاهده همکاری هدف بررسی مقدماتی بین المللی عبارت است از تدوین یک نظر مقدماتی و غیر الزام اور درباره درباره ی این سوالات که آیا اختراع ادعایی جدید بوده، متضمن یک ابتکاری است و کاربرد صنعتی دارد یا خیر؟

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع

 

 اختراعی از نظر صنعتی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعتی قابل ساخت یا استفاده باشد.صنعت به معنای گسترده ی آن منظور است و از جمله شامل صنایع دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می شود .

با توجه به قانون ثبت علائم و اختراعات ایران، اگر اختراعات مربوط به طریقه های علمی صرف بوده و عملا قابل صنعتی یا فلاحتی نباشد، هر  ذی نفعی می تواند به مجکمه رجوع کرده و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید.

در طرح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی اختراعی قابل ثبت معرفی شده است که دارای کاربرد صنعتی باشد.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :