موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حقوق مالکیت صنعتی و تجاری | موسسه پلکان

حقوق مالکیت صنعتی و تجاری

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت برند در مشهد

حقوق مالکیت صنعتی و تجاری 

 

یکی از حقوق شناخته شده در حقوق بین‌الملل و کشور ما، حقوق مالکیت صنعتی و تجاری است.

 

ثبت اختراع در مشهد،ثبت اختراع،ثبت برند

 

این حقوق در قانون ما، با عنوان قانون ثبت علایم و اختراعات مطرح شده و در سطح بین‌المللی نیز با تصویب کنوانسیونها وموافقتنامه‌های مختلف بین کشورها مورد توجه قرار گرفته است. حق مالکیت صنعتی با حق مالکیت تجارتی مترادف بوده، یعنی در حالی که با یکدیگر استعمال می شود اما تفاوت هایی هم دارند؛

مالکیت تجارتی مربوط به حقوقی است که در نتیجه ی فعالیت تجارتی به تاجر تعلق می‌گیرد؛ مانند حق مایه ی تجارتی، سرقفلی، اسم و علامت تجارتی.

مالکیت صنعتی مربوط به حقوقی است که در نتیجه ی فعالیتی صنعتی به ارباب حرف یا صاحبان صنایع تعلق می‌گیرد؛ مانند حق انحصاری اختراع، حق بر اشکال و ترسیمات صنعتی. به این ترتیب می‌توان مالکیت تجارتی و صنعتی را از یک دیگر مجزی نمود.

از آن جایی که رشد روز افزون و مبادله ی اطلاعات موجب ایجاد رقابت در امر اختراعات و اکتشافات و توسعه ی فن‌آوری در امور تجاری و صنعتی گردیده و از سوی دیگر کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه با همت و تلاش جوانان برومند و دانشمند خویش، در عرصه ی پژوهش و تحقیقات دست‌آوردهای مهمی داشته، لذا آشنایی اجمالی با قوانین و مقررات مربوط به این حقوق بیش از پیش احساس می‌شود. مقاله ی حقوق مالکیت صنعتی و تجارتی در ایران در راستای آشنایی اجمالی با قوانین و مقررات مربوط به این حقوق نگارش شده است.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :