موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

طرح صنعتی و اختراع | موسسه پلکان

اختراع

طرح صنعتی

تفاوت طرح صنعتی و اختراع
طرح صنعتی
طرح صنعتی و اختراع

 

طرح صنعتی و اختراع

 

اختراع

طبق تعریفی که در سازمان جهانی مالکیت معنوی که برای کشور های در حال توسعه آمده است اختراع به معنای ایده یک مخترع است که در عمل، راه حلی را برای یک مشکل بخصوص در زمینه تکنولوژی ارائه می دهد.
به طور کلی می توان گفت اختراع در معنای اختصاصی به معنی طراحی و ایجاد یک ابزار یا دستگاه با کارکرد جدید می باشد . این معنا تقریباً " با واژه های خلق فناوری و نوآوری فناورانه(سخت افزاری) مترادف است .در معنای عام به معنی کلی هر گونه نوآوری است و با واژه ی نوآوری مترادف است . بیشترین و متداول ترین کاربرد واژه ی اختراع به معنای اول می باشد به طور کلی اختراع نوعی از خلاقیت و نوآوری است .

 

طرح صنعتی

اما طرح صنعتی به زبان عادی معمولا به شکل و ظاهر کلی یک محصول اشاره دارد. از دیدگاه قانون مالکیت معنوی یک طرح صنعتی فقط به جوانب زیبائی شناختی و تزئینی یک محصول اشاره می‌کند.
طرح‌های صنعتی به عنوان یکی از مقوله‌های قانون مالکیت معنوی فقط به ماهیت زیبائی شناختی یک محصول تمام شده اشاره دارد، که از ابعاد فنی یا عملکردی آن جدا هستند.


تفاوت طرح صنعتی و اختراع

طرح صنعتی و اختراع از حیث ماهوی با یکدیگر متفاوتند. همانطور که گفتیم طرح صنعتی به ظاهر کالا و دقیقا جنبه ای از یک کالا که تزئین شده و با رعایت اصول هنری به وجود آمده است مربوط است و با ضرورت های کاربردی و فنی تعیین نمی گردد در حالی که اختراع چه محصول و چه فرآیند قبل از هر چیز ضرورتا به وسیله جنبه کاربردی اش تعیین می شود. به عبارت دیگر طرح های صنعتی به سیما و ظاهر یک وسیله و کالا که جنبه زیبائی و تزئینی دارد مربوط می شود در حالی که اختراع اعم از محصول یا فرآیند جنبه اختراعی و آفرینشی آن مورد توجه است.

 

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳