موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

طرح صنعتی و حقوق مالک | موسسه پلکان

طرح صنعتی
طرح صنعتی و حقوق مالک

 

طرح صنعتی و حقوق مالک

 

پدیدآورنده یک طرح یعنی طراح معمولا اولین مالک طرح است مگر اینکه  موارد و شرایط خاص وجود داشته باشند. برای مثال در اکثر کشورها اگر شخصی که در استخدام کار فرما است طرحی را طبق شرایط مندرج در قرارداد استخدام پدید آورده باشد یعنی طی ساعات کاری در داخل شرکت و بعنوان بخشی از وظایف خود در شرکت این کار را انجام داده باشد، طرح و حقوق مربوط به کارفرما تعلق خواهد داشت یا از طریق انتقالنامه رسمی کتبی باید منتقل شود.

اگر طرح توسط یک طراح خارج از شرکت طبق قرارداد تهیه شده باشد، حقوق مربوط به آن عموما به شرکتی تعلق خواهد داشت که طرح را سفارش داده است. در اینگونه موارد چنین تلقی می­شود که طرح برای استفاده شخصی تولید شده­است که طرح را سفارش داده است و در نتیجه شخص مزبور مالک آن است. با مشخص کردن دقیق مسائل مربوط به مالکیت در قرارداد اصلی که با طراح منعقد می­شود، می­توان از سوءتفاهم­های آتی جلوگیری کرد. همچنین باید بخاطر داشته باشید که طراح محصول می­تواند در خصوص ترسیمات طرح اصلی بطور خودکار از حق کپی رایت برخوردار شود و این موضوع نیز باید در قرار داد ذکر شود.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲