موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

طرح صنعتی و طرح های قابل پذیرش | موسسه پلکان

طرح صنعتی
طرح صنعتی و طرح های قابل پذیرش
 

طرح صنعتی و طرح های قابل پذیرش

بعنوان یک قاعده کلی یک طرح در صورتی قابل ثبت است که یک یا چند مورد از الزامات زیر را بر اساس قانون حاکم در کشور مربوطه رعایت کرده باشد:

طرح باید جدید باشد. یک طرح در صورتی جدید محسوب خواهد شد که عین آن قبل از تاریخ تسلیم یا تقاضانامه ثبت در دسترس عموم نباشد.

طرح باید اصل باشد. یک طرح در صورتی اصل محسوب می­شود که به طور مستقل توسط طراح پدید آمده باشد و کپی یا تقلیدی از طرح­های موجود نباشد.

طرح باید شخصیت فردی داشته باشد. یعنی تاثیر کلی که طرح بر کاربر آگاه به وجود می آورد با تاثیر کلی که طرح های قبلی که قبلا در دسترس عموم قرار گرفته­اند بر آن کاربر بوجود می­آورند، تفاوت داشته باشد.

از دیرباز طرح­های قابل حمایت به محصولات ساخته شده مربوط می­شوند از جمله شکل یک کفش، طرح یک گوشواره یا تزئینات یک قوری چای ولی در دنیای دیجیتال حمایت به تدریج در برخی کشورها تعدادی از سایر محصولات و انواع مختلف طرح­ها را نیز در بر می­گیرد. این موارد شامل نمای تصویری الکترونیکی رایانه­ای که توسط رمزهای رایانه­ای ایجاد می­شوند، نمایش گرافیکی بر نمایشگر رایانه و تلفن­های همراه و غیره را نیز شامل می­شود.

 
نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲