موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مالکیت معنوی و انواع آن | موسسه پلکان

مالکیت معنوی

ثبت اختراع

ثبت علامت تجاری
نشان جغرافیایی

 

مالکیت معنوی و انواع آن


به طور کلی مالکیت معنوی شامل حقوق مرتبط با موراد زیر است:

1-    آثار ادبی، هنری و علمی 
2-    نمایش های هنرمندان بازیگر،صدای ضبط شده، برنامه های رادیوئی.
3-    اختراعات در کلیه زمینه های فعالیت انسان 
4-    کشفیات علمی
5-    طراحی های صنعتی
6-    علائم تجاری،علائم خدماتی،نام های تجاری و عناوین
7-    حمایت در برابر رقابت نامطلوب 

و سایر حقوقی که ناشی از فعالیت فکری در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می باشد.

 

مالکیت صنعتی-انواع مالکیت صنعتی

 

مالکیت معنوی را می توان به انواع مختلف تقسیم نمود که جزء دارایی های غیر ملموس می باشد و بخشی از آن مستقیماً از ذهن و مغز انسان تراوش پیدا می کند و در آن از ابتکار و خلاقیت اشخاص در مقابل ثالث حمایت و انحصار بهره برداری از نتیجه فکر به صاحب آن در مدت معین داده می شود. علت تقسیم بندی آن یکی برای شناخت بیشتر و دیگر ایجاد مرزبندی به منظور حمایت از ذینفعان این حقوق بوده است. گاهی یکی محصول می تواند انواع حمایت را شامل گردد. بعنوان مثال برای یک موبایل می تواند چندین گواهی نامه صادر شود مانند گواهی نامه ثبت علامت تجاری ، ثبت اختراع ، ثبت طرح صنعتی نرم افزار ، مدل مصرفی، نشان جغرافیایی و غیره

لذا حقوق مالکیت صنعتی شامل اختراع، علامت تجاری، طرح های صنعتی، مدلهای مصرفی ، نشان جغرافیایی، اسرار تجاری، مدارهای یک پارچه و غیره می باشد. اداره کل مالکیت صنعتی فقط علائم تجاری، طرح های صنعتی، اختراعات و نشان جغرافیایی را ثبت و حمایت می نماید که در این بین ثبت علائم تجاری، نشان جغرافیایی و اختراعات به سیستم های بین المللی پیوسته و بصورت یک پارچه امکان ثبت بوجود آمده است که متقاضیان داخلی و خارجی براحتی می توانند آنرا در ایران و سایر کشورها با یک اظهارنامه ثبت نمایند.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳