موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مراکز نوآوری | موسسه پلکان

 

مرکزی که به حمایت از افراد مستعد و خلاق- با چشم انداز توسعه فن آفرینی- از طریق ایجاد بسترهای حمایتی مناسب و زمینه­ سازی جهت­ پرورش ایده­های نو و کاربردی می پردازد را مرکز نوآوری می نامند.در این پست سعی گردیده برخی از مراکز نوآوری کشورمان به همراه لینک برقراری ارتباط با وب سایت آنها ارائه گردد.
 

مراکز نوآوری ایران

 

مرکز نو آوریهای آموزشی ایران

مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس

مرکز نوآوری امام خامنه ای

مرکز نوآوری ریاست جمهوری

شهرك علوم و فناوري استان خراسان

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۲