موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

نمایشگاه هفته پژوهش و حضور موسسه پلکان | موسسه پلکان

نمایشگاه هفته پژوهش و حضور موسسه پلکان

موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان در نمایشگاه هفته پژوهش حضور پرشور دارد.

دراین نمایشگاه موسسه پلکان دارای یک غرفه نمایشگاهی و دو میز خدمت در غرفه های اصلی دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی واقع گردیده است.

در مجاورت غرفه موسسه پلکان 35 میز به مخترعین برگزیده خود اختصاص داده است. در طی روزهای آتی در نمایشگاه بین المللی مشهد موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان با شرکت ها و ارگان ها و مراکز علمی پژوهشی تفاهم نامه هایی را منعقد خواهد کرد.

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳