موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري | موسسه پلکان

                                       

آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري

 

آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري

 

بخش اول: كليات

 

ماده 1

اصطلاحات به كار برده شده در اين آئين‌نامه داراي معاني زير مي‌باشند:

1 – قانون: منظور قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري است كه در تاريخ 7/8/86 طبق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيده و اجراء آزمايشي آن به مدت 5 سال در تاريخ 3/11/87 مورد موافقت مجلس قرار گرفته است.

2 – آئين‌نامه: منظور آئين‌نامه اجرايي حاضر موضوع ماده 64 قانون مي‌باشد.

3 – سازمان: منظور، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.

4 – مرجع ثبت: منظور اداره كل مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد املاك كشور است.

5 - دفتر بين‌المللي: منظور دفتر بين‌المللي سازمان جهاني مالكيت معنوي است.

6 – طبقه‌بندي بين‌المللي: منظور طبقه‌بندي‌هاي مرسوم بين‌المللي، برحسب مورد، به منظور ثبت اختراعات، ثبت طرح‌هاي صنعتي، و ثبت علائم تجاري، براساس جديدترين ويرايش آن‌ها است.

7 – كنوانسيون پاريس: منظور كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي مورخ 1261 هجري شمسي (1883 ميلادي با اصلاحات بعدي)  است كه در تاريخ 14/12/1337 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در تاريخ 17/8/1377 نيز مجلس شوراي اسلامي اصطلاحات بعدي آن را پذيرفته است.

8– معاهده همكاري در ثبت اختراعات: منظور معاهده همكاري در ثبت اختراعات مورخ 1349هجري شمسي (1970 ميلادي با اصلاحات بعدي) است كه در تاريخ  24/7/1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

9- آيين‌نامه معاهده همكاري در ثبت اختراعات: منظور آيين‌نامه معاهده همكاري در ثبت اختراعات قابل اجرا از سال 1381 هجري شمسي (2002 ميلادي) مي‌باشد.

10 – موافقت‌نامه مادريد: منظور موافقت‌نامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم مورخ 1270 هجري شمسي(1891 ميلادي با اصلاحات بعدي) است كه در تاريخ 28/5/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

11 – پروتكل مادريد: منظور پروتكل مربوط به موافقت‌‌نامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم مورخ 1368 هجري شمسي (1989 ميلادي) است كه در تاريخ 28/5/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

12 – آئين‌نامه مشترك: منظور آئين‌نامه مشترك موافقت‌نامه مادريد راجع به ثبت بين‌المللي علائم و پروتكل مربوط به موافقت‌نامه مذكور  قابل اجرا از سال 1379هجري شمسي (2000 ميلادي) مي‌باشد كه در تاريخ 28/5/1382 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

13 – ثبت بين‌المللي: منظور ثبت اختراع، طرح صنعتي و علامت تجاري از طريق دفتر بين‌المللي سازمان جهاني مالكيت معنوي است.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بخش دوم: آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات

بخش سوم :  آیین نامه اجرایی قانون ثبت طرح های صنعتی

بخش چهارم : آیین نامه اجرایی قانون ثبت علایم تجاری

بخش پنجم : مقررات عمومی 

                                                                            

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲