موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

حقوق مالکیت فکری و رتبه 109 ایرن در جهان | موسسه پلکان

حقوق مالکیت فکری و رتبه 109 ایرن در جهان 


ایسنا-نتایج گزارش شاخص بین المللی حقوق مالکیت IPRI   که با بررسی وضعیت 131 کشور تهیه شده است، نشان می دهد رتبه ایران در تامین حقوق مالکیت از جایگاه 107 در سال 2012 به 111 در سال 2013 تنزل یافته است و از لحاظ حقوق مالکیت فکری در رتبه 109 دنیا قرار دارد. در این گزارش ساالنه که از سال 2007 توسط موسسه اتحادیه حقوق مالکیت تهیه می شود کشورها از لحاظ تضمین حقوق مالکیت با یکدیگر مقایسه میشوند. حقوق مالکیت فکری 3 مولفه حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق اختراع و بهره برداری غیر مجاز از آثار دیگران را در بر می گیرد. ایران در سال 2013 با کسب امتیاز کلی 4.3 از 10 در رتبه 111 در میان 131 کشور و رتبه 12 در بین 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا جای گرفته است. چنین رتبه و امتیاز پایینی برای ایران باعث شده است تا کشور ما در بین 20 درصد پایینی کشورهای جهان قرار گیرد.بنابر اعلام مرکز پژوهش های مجلس، بالاترین امتیاز متعلق به فنالاند با عدد 806 و پایین ترین امتیاز هم متعلق به یمن با عدد 3.1 است.

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۳