موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت اختراع در ایران | موسسه پلکان

 

فهرست خدمات اختراع موسسه پلکان

 

ثبت اختراع-ثبت اختراع در مشهد-ثبت اختراع در ایران-جستجوی اختراع

 

ارائه مشاوره های تخصصی در خصوص چگونگی حفاظت از ابداعات و اختراعات

احراز تازه بودن موضوع تحقیقات و ابداعات با استفاده از بانک های اطلاعاتی تخصصی داخلی و خارجی

 جستجوی پیشینه ی اختراع در عرصه بین المللی و ارائه گزارش تفصیلی آن

ارائه مشاوره در خصوص چگونگی نگارش متون اختراع

ارائه خدمات تخصصی در خصوص ثبت اختراع در عرصه ی داخلی و بین المللی از طریق وکلای مجرب

تهیه متون فنی – حقوقی اختراعات (patent drafting)

انجام امور مربوط به تمدید اعتبار اختراعات

انجام امور مربوط به نقل و انتقال حق امتیاز اختراع

طرح دعاوی و پیگیری مسائل حقوقی مربوط به اختراعات از طریق وکلای مجرب

ارائه راهکارهای مناسب در خصوص چگونگی حفاظت و حمایت از اختراعات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی

برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در حوزه دارایی های فکری 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۸ ارديبهشت ۱۳۹۳