موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت بین المللی علامت تجاری و پروتکل مادرید | موسسه پلکان

علامت تجاری
ثبت بین المللی علامت تجاری و پروتکل مادرید

 

ثبت بین المللی علامت تجاری و پروتکل مادرید


با توجه به ایرادات و موانع موافقتنامه مادرید بود که کشورها بویژه کشورهای اروپایی در صدد تکمیل موافقتنامه برآمده که نتیجه تلاش این کشورها تصویب پروتکل مادرید بود که عمدتا اهدف تصویب آن را می توان به شرح زیر احصاء کرد:
1-    کشورهای بیشتری به نظام مادرید جذب شوند.
2-    ارتباطی بین این نظام و نظام
علامت تجاری اتحادیه اروپا فراهم شود. 
با توجه به اهداف فوق بود که پروتکل مادرید برای تکمیل نظام مادرید تصویب شد که با توجه به ابتکارها و راهکارهایی که در حوزه های مختلف ارائه داد توانست تا حدود زیادی موانع را بر طرف، و کشورهای بیشتری را جذب خود نماید. از جمله این ابتکارات و سازوکارها عبارتند از:
1-    برخلاف موافقتنامه مادرید در چارچوب پروتکل مادرید متقاضی می تواند به استناد ثبت اظهارنامه در اداره مبدا مبادرت به تسلیم اظهارنامه بین المللی نماید که در این صورت آن نگرانی که کشورها برای طولانی بودن
ثبت علامت در اداره مبدا داشتند بر طرف خواهد شد. 
2-    پروتکل مادرید در رابطه با مهلت یکساله برای صدور بیانیه رد حمایت نیز که همواره مورد ایراد بسیاری از کشورها بود انعطاف و راهکار لازم را ارائه داد بدین توضیح که پروتکل مدت یکساله راه به عنوان ضرب الاجل عادی حفظ کرد لیکن استثنائاتی را فراهم آورد که در چارچوب آنها هر طرف متعاهد بتواند اعلامیه ای مبنی بر جایگزینی مدت 18 ماه به جای مدت یک سال صادر کند و حتی این اختیار را داشته باشد که در فرضی که رد حمایت ناشی از مخالفت با اعطای حمایت باشد اداره آن کشور بتواند پس از انقضای مدت 18 ماه نیز اظهارنامه رد حمایت را صادر و ارسال کند و این راهکار توانست نگرانی کشورهایی که مدت یک سال را برای صدوراعلامیه ر کافی نمی دانستند بر طرف کند. 
3-    یکی دیگر از راهکارهایی که پروتکل مادرید برای نظام حق الثبت انفرادی است، بدین توضیح که بر اساس پروتکل مادرید بر خلاف موافقتنامه مادرید، کشورهای عضو مخیرند که یا نظام حق الثبت مقرره در موافقتنامه مادرید را بپذیرند و یا اینکه نظام حق الثبت انفرادی را داشته باشند و هر وقت که به عنوان کشور تعیین شده انتخاب می شوند حق الثبتی را دریافت کنند که شخصا تعیین می کنند. البته این حق الثبت نباید بیشتر از حق الثبتی باشد که کشورهای تعیین شده در موارد مشابه برای برای ثبت یک علامت در سطح ملی برای برای مدت 10 سال دریافت می کنند. حق الثبت انفرادی مانند بقیه حق الثبت ها در این نظام به فرانکسوئیس دریافت می شود و نهایتا دفتر بین المللی نیز آن را به طرف متعاهد ذی نفع پرداخت خواهد کرد. 
4-    یکی دیگر از سازوکارها و ابتکاراتی که پروتکل مادرید برای جذاب کردن نظام مادرید و رفع موانع پیش بینی کرد موضوع تخفیف و کاهش اثرات به اصطلاح ایراد یا حمله مرکزی است بدین توضیح که پروتکل مادرید با تبدیل ثبت بین المللی که در نتیجه بی اثر شدن و ابطال ثبت اساسی اعتبار خود را از دست داده است به اظهارنامه ملی یا منطقه ای اثرات حمله مرکزی را کاسته است.
برای اطلاعات بیشتر ماده 9 خامس پروتکل مادرید را مطالعه فرمایید. 
5-    از نظر تعیین کشور مبدا نیز پروتکل قواعد منعطف تری را نسبت به موافقتنامه تعیین کرده است. نظام به اصطلاح "آبشار مرکزی" در خصوص مورد اعمال نمی شود و درخواست کننده مس تواند به انتخاب خود، مالک ثبت بین المللی علامت را در هر کشور طرف پروتکل که با آن از طریق تابعیت، اقامتگاه یا مقر رابطه دارد مبتنی سازد. 
6-    پروتکل با ایجاد ارتباط بین نظام مادرید و نظام علامت تجاری اتحادیه اروپا به جامعه یاد شده و سایر سازمان های منطقه ایبه شرط اینکه سازمان مذکور دارای یک اداره منطقه ای برای ثبت موثر علامت در قلمرو خود باشد، این اجازه را داده است که طرف و متعاهد پروتکل مادرید باشد. در بند (ب) ماده 14 پروتکل در خصوص مورد آمده است برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید. 
7-    بر خلاف موافقتنامه مادرید پروتکل از نظر زبان کاری نیز انعطاف بیشتری نسبت به موافقتنامه مادرید که زبان کاری آن صرفا فرانسه است دارد و از این حیث نیز می تواند برای خیلی از کشورها دارای جاذبه بیشتری در مقایسه با موافقتنامه باشد. 
در ماده 6 آین نامه مشترک در این خصوص آمده است برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر سید حسن میر حسینی

 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴