موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

طرح های تحت حمایت قانون طرح های صنعتی | موسسه پلکان

طرح صنعتی
طرح های تحت حمایت قانون طرح های صنعتی

 

طرح های صنعتی که تحت حمایت قانون طرح های صنعتی نیستند

 

1-طرحهايي كه جديد يا اصيل نباشند

2- طرحهايي كه قبل از تسليم اظهارنامه در هر نقطه اي از جهان افشا شده باشند.

3- طرحهايي كه بهره برداري از آنها خلاف موازين شرعي يا نظم عمومي و اخلاق حسنه باشند.

4- طرحهايي كه حاوي نمادها يا نشانه هاي رسمي باشند.

5-طرحهايي كه درنتيجه عملكردفني بدون تغيير ظاهري ايجاد شوند.

6-طرحهايي كه نتوان آنرا جای دیگری ساخت

7- طرحهايي كه شکل ثابت ندارند

8-قسمتی از یک طرح که به تنهایی مفهومی ندارد

9-طرح هایی که عیناً در طبیعت وجود دارند

10-اشکال هندسی

11- طرح هایی که به الکتریسیته وابسته هستند

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۲