موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مجوز پلکان | موسسه پلکان

امروز يکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸

 

مجوز موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان

از 

پارک علم و فناوری خراسان

 

پلکان تنها مرکز تخصصی مشاوره و خدمات در حوزه مالکیت فکری و انتقال فناوری در شمال شرق کشور می باشد که دارای مجوز فناور از پارک علم و فناوری است.

مجوز فناور، پارک علم و فناوری مشهدمجوز فناور، پارک علم و فناوری مشهد

مجوز فناور، پارک علم و فناوری مشهد

ثبت اختراع - ثبت علامت تجاری

مجوز فناور، پارک علم و فناوری مشهد

مجوز فناوری، پارک علم و فناوری مشهد

 

پلکان در زمینه  ثبت اختراع و ثبت علامت تجاری (ثبت برند)و ثبت طرح های صنعتی فعالیت دارد به همین منظور در راستای اعتبار خبرهایی که در زمینه های اختراع، علامت تجاری و طرح های صنعتی و به طور کلی در زمینه مالکیت فکری و فناوری که در این سایت منتشر می شود مجوز زیر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  ارائه شده است . 

 

 مجوز سایت موسسه دارایی های فکری و فناوری  پلکان(ثبت اختراع ثبت علامت ثبت طرح های صنعتی)

 

 

نوشته شده توسط در تاریخ پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۲