موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ثبت بین المللی علامت تجاری و اشکالات موافقتنامه مادرید | موسسه پلکان

موافقتنامه مادرید

ثبت بین المللی علامت

علامت تجاری
ثبت علامت
علامت تجاری
ثبت بین المللی علامت تجاری و اشکالات موافقتنامه مادرید

 

ثبت بین المللی علامت تجاری و اشکالات موافقتنامه مادرید


در این نظام اظهارنامه بین المللی متقاضی باید مبتنی و متکی بر ثبت علامت مورد نظر در کشور مبدا باشد. به عبارت دیگر متقاضی باید ابتدائا علامت مورد نظر خود را در اداره مبدا به ثبت برساند و سپس بر اساس این ثبت ملی اظهارنامه بین المللی تکمیل و تسلیم دارد. این اقدام از آنجائیکه کشورهای مختلف دارای نظام های مختلف برای ثبت علامت تجاری هستند بویژه آن دسته از کشورهایی که دارای فرآِیند طولانی و پیچیده و زمان بر برای ثبت علامت در ابعاد داخلی هستند را مواجه با اشکال نموده است و این قبیل کشورها تمایلی برای الحاق و عضویت در موافقتنامه یاد شده از خود نشان نمی دهند. 

 

ثبت علامت تجاری-ثبت بین المللی علامت تجاری


ایراد و اشکال دیگری که مانع عضویت و الحاق کشورها در موافقتنامه مادرید شده است مهلتی است که در این معاهده به کشورها جهت اعلام رد حمایت داده شده است. این مهلت یکساله از منظر بسیاری از کشورها کافی نبوده و باید تجدید نظری در خصوص مورد صورت گیرد تا مهلت معقول و کافی برای صدور اعلامیه رد حمایت که باید مبتنی و مستند به دلایل و مستندات کافی باشد در نظر گرفته شود. 
یکی دیگر از موانعی که باعث عدم اشتیاق کشورها برای الحاق به موافقتنامه شده است موضوع حق الثبتی است که در موافقتنامه یاد شده است برای ثبت یک علامت تجاری در نظر گرفته شده است. از نگاه بسیاری از کشورها بویژه کشورهایی ک برای ثبت یک علامت در ادارات ملی، نظام بررسی ماهوی را اعمال می نمایند که نیازمند منابع و هزینه بیشتری است، حق الثبت یاد شده، کافی نبوده و نمی تواند جوابگوی هزینه های معموله در این کشورها باشد.  بدین توضیح که بعضا هزینه ثبت علامت در بعد ملی به مراتب بیشتر از هزینه هایی است که در نظام مادرید برای ثبت بین المللی علامت تجاری در نظر گرفته شده است و چنانچه این قبیل کشورها به موافقتنامه یاد شده ملحق شوند در واقع از مبالغ دریافتی بابت ثبت علامت در بعد ملی باید یارانه لازم را برای
ثبت بین المللی علامت در قالب نظام مادرید بدهند که این اقدام عاقلانه و قال توجیه و منطقی و اقتصادی نیست.
وابسته بودن ثبت بین المللی علامت تجاری به ثبت ملی برای پنج سال و یا حتی در برخی موارد بیش از مدت پنج سال یکی دیگر از موانع و مشکلاتی است که کشورها را برای عضویت در موافقتنامه مادرید با تردید و نگرانی روبه رو کرده است. همانطور که در ویژگی های موافقتنامه توضیح داده شد چنانچه ثبت اساسی در طول مدت یاد شده باطل شود ثبت بین المللی نیز متاثر از آن بوده و باید باطل گردد. در صورتی که دلایلی به استناد آن ثبت اساسی باطل شده است می تواند در کشورهای تعیین شده وجود نداشته باشد. به عنوان مثال چنانچه ثبت اساسی در کشور مبدا به لحاظ تعارض با حقوق اشخاص ثالث باطل شود منطقی و قابل توجیه نیست که آثار این ابطال را بر سایر ثبت ها و در کشورهای تعیین شده متعدد موثر بدانیم و آن ثبت ها را نیز ابطال کنیم.
زبان کاری
موافقتنامه مادرید نیز که زبان فرانسه است موجب شده است که بسیاری از کشورها بویژه کشورهایی که دارای زبان های غیر از فرانسه هستند رغبتی برای الحاق به این موافقتنامه نداشته باشند. 

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر سید حسن میر حسینی

 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴