موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

نقشه های اختراع | موسسه پلکان

اختراع

مالکیت صنعتی

ثبت اختراع

 

نقشه های اختراع


نقشه ها برای فهم اختراع تاثیر به سزایی دارند زیرا نقشه ها برای تفسیر ادعاها در اختراع می توانند مورد استفاده قرار گیرند و جزئیات فنی اختراع را به طور خلاصه نشان داده و به توضیح برخی از اطلاعات یا نتیجه های مندرج در افشاء کمک نمایند.
به طور خلاصه در رابطه با تاثیر نقشه ها می توان گفت به طور کلی ابزاری که برای معرفی
اختراع به کار می رود از جمله نقشه ها، تاثیر مهمی در تضمین استفاده از اطلاعات مندرج و ارائه شده در اوراق اختراع دارد.

 

نقشه اختراع-اختراع

 

علی رغم مراتب فوق، نقشه ها همیشه بخش ضروری اظهارنامه نیستند؛ به عنوان مثال اگر اختراع برای یک فرآیند یا روش انجام کار باشد، معمولا به نقشه نیاز ندارد.
در مجموعه قوانین
مالکیت صنعتی کشورها، در رابطه با ماهیت و شکل نقشه ها مقررات ویژه ای آمده است.این مقررات، ویژگی هایی از قبیل کیفیت کاغذ نقشه ها، اندازه آن و ... را در برمی گیرد.

با توجه به بند(2) ماده 23 آیین نامه قانون 1310، نقشه هایی که برای فهم توصیف لازم می باشد باید در سه نسخه تهیه و ضمیمه اظهارنامه اختراع گردد. همانطور که در ماده 26 آیین نامه آمده است، نقشه ها با مرکب و از روی مقیاس متری تهیه شده و باید دارای امضاء یا مهر درخواست کننده و یا وکیل او باشد.

همچنین بر اساس ماده 27 آیین نامه،نقشه های اختراع روی کاغذی که (سی و چهار) سانتی متر طول و بیست و دو سانتی متر عرض داشته باشد نوشته شده و فقط در روی یک طرف کاغذ تهیه شود به نحوی که پشت صفحه سفید بماند.

با توجه به قسمت اخیر ماده مرقوم، نقشه ها باید در کاغذ مخصوص نقشه تهیه و دارای شماره ترتیبی باشد.

بر اساس قانون جدید التصویب، اظهارنامه ثبت اختراع در صورت لزوم باید نقشه های مربوط به اختراع را در بر داشته باشد.

بدیهی است جزئیات و ویژگی های نقشه اختراع باید در آیین نامه قانون پیش بینی شود. با توجه به ماده 12 قانون 1386، چنانچه اظهارنامه به نقشه هایی اشاره شود که در آن درج نشده است اداره مالکیت صنعتی از متقاضی دعوت میکند تا نقشه هارا ارائه نماید، اداره مذکور تاریخ دربافت نقشه را تاریخ تقاضا تلقی خواهد نمود؛ در غیر این صورت، تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه قید نموده و اشاره به نقشه ها را کان لم یکن تلقی خواهد کرد.

 

 

نوشته شده توسط دپارتمان ثبت اختراعات پلکان در تاریخ شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۳