موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

ماموریت پلکان | موسسه پلکان

امروز دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

 

ماموریت موسسه دارایی های فکری و فناوری پلکان:

 

ماموریت پلکان

 

ما با در اختیار داشتن کارکنان دانش محور و مجرب و با بهره گیری از روابط موثر و قانون مدار ، دارایی های معنوی کسب و کارها را با در نظر گرفتن اصل محرمانگی شناسایی نموده و با ثبت آنها در مراجع ملی ، منطقه ای و بین المللی از آنها حفاظت می کنیم.

ما اینکار را از طریق آموزش ، مشاوره و خدمات تخصصی در حوزه مالکیت فکری و مدیریت و انتقال فناوری انجام می دهیم.

 

 

خلق اعتباری ماندگار ، در جهان کسب و کار

 

نوشته شده توسط محمد علی میرزابابایی در تاریخ سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۲