موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

مژگان روئین (مشاور مالکیت فکری) | موسسه پلکان

ثبت اختراع، ثبت برند

 

مژگان روئین

مشاور مالکیت فکری (ثبت علامت تجاری، اختراع، علامت تجاری)

 

 

   25 85 701 915 98+

 

ثبت اختراع- ثبت علامت تجاری   Roueen@pellekan.ir

 

    97 97 67 37 51 98+  (داخلی 26)

 

 
 
 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵