موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تاسیس مرجع ملی پژوهش در زمینه توسعه علم الکترونیکی در کشور | موسسه پلکان

با اجرای پروژه شبکه علم الکترونیکی محقق می‌شود

تاسیس مرجع ملی پژوهش در زمینه توسعه علم الکترونیکی در کشور

ثبت اختراع- ثبت برندمدیر مرکز مطالعات راهبردی و بین‌الملل فاوا در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: تدوین برنامه‌های علمی نیاز به یافتن نقطه‌های شروع مناسب و جهت‌هایی است که امکان جهش را فراهم می‌کند.

 

 

 

 

 

 

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، دکتر شاه حسینی، برنده جایزه جامعه اطلاعاتی (WSIS) در سال 2015 در حوزه علم الکترونیکی و مجری پروژه شبکه علم الکترونیکی (شبکه پژوهشی بین دانشگاهی برای توسعه علم و فناوری در جامعه اطلاعاتی) افزود: ما باید بیشتر از آنکه منبع مبنا فکر کنیم باید افق مبنا به موضوع تدوین برنامه‌های توسعه علم و فناوری نگاه کنیم. برای این امر هم باید افق‌های آینده را ببینیم و یا ایجاد کنیم. این موضوع که یکی از محورهای مطرح در پروژه بوده است، در پانل موضوعی پژوهش علم الکترونیکی که توسط دانشگاه علم و صنعت ایران در فروم جامعه اطلاعاتی (ویسیس) 2015 در ژنو سوییس برگزار شده نیز به بحث گذاشته شد.

وی با اشاره به پروژه شبکه علم الکترونیکی اظهار کرد: این پروژه با همکاری اعضای هیات علمی از سه دانشگاه بزرگ کشور شامل دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس در سال گذشته آغاز شد.

شاه حسینی افزود: هدف این پروژه تاسیس یک نقطه مرجع ملی پژوهش در زمینه توسعه علم الکترونیکی در ایران است. در این پروژه شبکه‌ای از محققان و دانشمندان که با مفاهیم جامعه اطلاعاتی در ایران آشنا هستند، راه‌اندازی شده و کمک می‌کند تا توسعه همکاری‌های علمی در زمینه مرتبط در داخل کشور شکل گرفته و در آن پیشرفت‌هایی که در دنیا رخ می‌دهد نیز در نظر گرفته شود.

مدیر مرکز مطالعات راهبردی و بین الملل فاوا در دانشگاه علم و صنعت ایران خاطرنشان کرد: از آنجا که موضوع اصلی چگونگی ارتباط علم و جامعه اطلاعاتی و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر است، در مرحله اول مبانی اصلی علم الکترونیکی تعیین و مرور می‌شوند. سپس فهرستی از افراد خبره شامل دانشگاهیان، متخصصان مرتبط با موضوع و سیاستگداران علمی که در پروژه‌های مبتنی بر ICT فعالیت داشته یا دارند، تهیه می‌شود. پس از آن تدوین مرور کارهای گذشته، انجام هم‌اندیشی بین خبرگان مذکور و برگزاری کارگاه برای موضوعات منتخب در مطالعه اولیه انجام خواهد شد. این امر با هدف پیدا کردن چالش‌های اصلی و فرصت‌ها در علم الکترونیکی انجام شده و می‌تواند به یافتن نقشه راه آن در ایران کمک کند.

شاه حسینی خاطرنشان کرد: هم‌اندیشی‌ها به صورت مبتنی بر وب از راه دور انجام می‌شود. این کار از طریق سیستم نرم‌افزار دلفی الکترونیکی با قابلیت اجرا به صورت موازی در چهار گروه از خبرگان به طور همزمان برای جمع آوری نظرات خبرگان انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: توسعه نرم افزار دلفی مبتنی بر وب به صورت موازی به زبان فارسی برای اولین بار در این مرکز به انجام رسیده است. پس از اجرای فرایند دلفی چندین جلسه حضوری برگزار می‌شود. در نهایت نتایج در یک کنفرانس بین متخصصان بررسی می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: هدف اصلی هم‌اندیشی متخصصان و برگزاری کنفرانس‌های مرتبط یافتن پیشران‌هایی برای علم الکترونیکی با ملاحظه شرایط بومی کشور است که می‌تواند به توسعه علم الکترونیکی و در نتیجه به توسعه پایدار یک جامعه دانش‌بنیان کمک‌ کند. به این ترتیب در این پروژه تلاش بر این است تا سمت و سوی آینده برای علم الکترونیکی تعیین شود و این امر پایه‌ای برای تدوین برنامه‌های راهبردی توسعه علمی کشور ایجاد می‌کند.

شاه حسینی تصریح کرد: گروه‌های مرجع تعیین شده در این پروژه شامل گروه مرجع دانشوران و گروه مرجع سیاست‌گذاران و گروه مرجع فناوران است و امید می‌رود که یک شبکه فعال از محققان با تخصص و مهارت در توسعه علم در جامعه اطلاعاتی بدست آید. نتایج بدست آمده در این پروژه در مورد مباحث بحث شده و یا توسعه یافته در جوامع علمی انتشار می‌یابد. این نتایج به سیاستگذاران در تهیه برنامه توسعه ملی کمک می‌کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۴
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :