موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

نظريه جديد محققان ايراني درباره ماده تاريک | موسسه پلکان

 

نظريه جديد محققان ايراني درباره ماده تاريک

 

نظريه جديد محققان ايراني درباره ماده تاريکپژوهشگران دانشگاه هاي تهران، مالک اشتر و اصفهان با اصلاح قانون  گرانش  نيوتن توضيحي براي ماده تاريک ارائه داده و بر اساس آن اعلام کرده اندکه ماده تاريک چيزي جز يک نسبيت نيرو نيست.

 

 

 

 

در کيهان شناسي انرژي تاريک نوعي انرژي فرضي است که سرعت انبساط جهان را مي افزايد. حدود 73 درصد جهان از انرژي تاريک ساخته شده است. هيچ کس نمي داند که ماهيت اين ماده ناشناخته چيست، اما مقدار اين نوع ماده از اتم هاي موجود در تمام ستارگان موجود در کل کهکشان هاي قابل شناسايي، بيشتر است. به تازگي پژوهشگران 3 دانشگاه تهران، مالک اشتر و اصفهان با ارائه معادله اي، توضيحي براي ماده تاريک و انرژي تاريک ارائه کردند.محمد بهرامي از محققان پروژه با اشاره به مشاهدات 3 دهه اخير دانشمندان گفت: بر اساس اين يافته ها حدود 30 درصد جهان از ماده تاريک تشکيل شده است که با استفاده از نيروي جاذبه، کهکشان ها را نزديک به هم نگه مي دارد.وي با بيان اين که حدود 12 سال پيش دانشمندان انرژي تاريک را کشف کردند، اظهار داشت: انرژي تاريک پديده مرموزي است که به انبساط جهان شتاب مي دهد و باعث مي شود کهکشان ها از هم دور شوند.بهرامي با تاکيد بر اين که محققان سهم انرژي تاريک را بيش از 70 درصد از کل عالم تخمين مي زنند، ادامه داد: سال ها ست  که فيزيک دانان در جست وجوي توضيح 2 معماي بزرگ فيزيک يعني ماده تاريک و انرژي تاريک هستند ، در اين راستا پروژه تحقيقاتي با همکاري محققاني از دانشگاه هاي تهران، مالک اشتر و اصفهان اجرايي شد.بهرامي به جزئيات اين طرح اشاره کرد و توضيح داد: در اين تحقيقات ابتدا معادله هاي بنيادي بين کميت هاي پايه فيزيک شامل فضا، زمان، جرم، بار و دما را پيدا کرديم که در آن ثابت تناسب معادله هاترکيبي از ثابت هاي بنيادي فيزيک است.وي با تاکيد بر اين که نسبت اين کميت ها معادله هاي جهاني نسبيت و حاصل ضرب آن ها  معادله هاي جهاني کوانتوم را ارائه مي دهد، اضافه کرد: بر اساس معادله هاي جهاني نسبيت متوجه شديم که علاوه بر سرعت و جرم، دما و بار الکتريکي هم باعث کند شدن زمان مي شود که معادلات مربوط ارائه شده است. ضمن آن که متوجه شديم علاوه بر سرعت، نيرو نيز داراي حد نهايي است و با اصلاح قانون  گرانش  نيوتن، توضيحي معقول و منطقي براي ماده تاريک ارائه کرديم.بر اين اساس در کهکشان ها به  دليل وجود مقادير عظيمي از جرم، نيروي زيادي به خوشه هاي ستاره اي که در فواصل زياد از مرکز جرم کهکشان قرار دارد، وارد و باعث مي شود جرمِ واقعي آن ها بيشتر از برآوردهاي ما باشد؛ بنابراين اين معادلات نشان مي دهد که "ماده تاريک چيزي جز يک نسبيت نيرو نيست".در ادامه اين تحقيقات بر پايه معادله هاي جهاني کوانتوم، نسبيت جديدي را کشف کرديم که باعث مي شود زمان در ابعاد  ميکروسکوپي در مقايسه با ابعاد  ماکروسکوپي، سريع تر بگذرد و طول منبسط  شود.اين وضعيت دقيقا عکس نسبيت اينشتين است که در آن زمان کند و طول منقبض مي شود. همچنين با ترکيب معادله هاي نسبيت و کوانتوم براي آفرينش جهان نظريه اي ارائه  داديم که بدون نياز به مدل  تورمي، عامل انبساط  جهان و انرژي  تاريک را توضيح مي دهد.اين پژوهشگر دوره دکتراي دانشگاه تهران اضافه کرد: در اين نظريه شکل گيري جهان شامل 2 مرحله متفاوت انقباض و انبساط است.

 

منبع: روزنامه خراسان

 

نوشته شده توسط محمد علی میرزابابایی در تاریخ شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :