موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علائم تجاری غیر قابل ثبت و انواع آن | موسسه پلکان

علامت تجاری

علائم تجاری

علائم تجاری
علامت تجاری
علائم تجاری غیر قابل ثبت و انواع آن

 

علائم تجاری غیر قابل ثبت و انواع آن


شرط وجه تمایز به عنوان یکی از شرایط ماهوی و اساسی برای علامت مورد درخواست ثبت، می باشد و برای تشخیص اینکه علامت مورد درخواست ثبت، دارای وجه ممیزه است یا خیر، رویه قضایی، علائم را به چهار گروه اساسی به شرح زیر تقسیم کرده است: 

 

ثبت علامت تجاری, ثبت برند

 


1-    علائم اختیاری یا خیالی: این نوع علائم به صورت ذوقی انتخاب شده و هیچگونه ارتباطی با کالا یا خدماتی که برای آن‌ها بکار می روند ندارند مانند علامت “EXXON” برای بنزین، علامت “Kodak” برای دوربین و علامت “Apple” برای کامپیوتر. 

2- علائم دلالت کننده: علائمی هستند که به خصوصیتی از کالاهای مورد نظر اشاره و دلالت دارند به طور مثال کلمه "پنگوئن" می تواند علامتی دلالت کننده برای یخچال و وسایل سرد کننده محسوب شود. این نوع علائم به طور کامل نسبت به کالاهای مورد نظر را نیز توصیف نمی کنند. این نوع علائم نیز به دلیل داشتن وجه ممیزه به عنوان علائم تجاری ذاتا قابل حمایت هستند. 

3- علائم توصیفی: علائمی هستند که به صورت مستقیم به توصیف کالای مورد نظر میپردازند و ویژگی یا کیفیتی از کالا به طور مثال کارکرد ابعاد یا اجزاء آن را بیان می‌کنند. کلمه “Inn,Holida” برای اتاق های هتل می تواند از این نوع علائم محسوب شود. این علائم در مورد کالاها یا خدمات مطالبی را بیان می کنند و برخلاف علائم خیالی و دلالت کننده ذاتا قابل حمایت نیستند و تنها در صورتی قابل حمایت هستند که در اثر کسب معنای ثانویه و وجه ممیزه را بدست آورند. معنای ثانویه را برای یک علامت تنها در صورتی بوجود می آید که علامت در نتیجه استعمال نزد مردم معنایی غیر از معنای اولیه خود نزد مصرف کنندگان پیدا کند، به گونه ای که ذهن مصرف کنندگان با دیدن آن علامت بلافاصله متوجه معنای ثانویه که همان ارتباط علامت با کالاهای بنگاه تولیدی یا تجارتی خاص است شود، و تنها در این صورت است که این نوع علائم نیز میتوانند به عنوان علائم تجاری مورد پذیرش قرارگیرند. برای احراز کسب معنای ثانویه توسط یک علامت توصیفی، موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
-    میزان وروش تبلیغ علامت، میزان فروش، طول مدت و روش استعمال علامت. 
-    بررسی های صورت گرفته میان مصرف کنندگان و تلقی آنان از علامت. 

4- علائم تجاری عام: علائمی هستند که طبقه کالای مورد نظر را مشخص می سازند بطور مثال کلمه کامپیوتر برای لوازم کامپیوتر یک علامت عام محسوب می شود. علائم عام به هیچ وجه به عنوان علائم تجاری قابل قابل حمایت نخواهند بود زیرا نمی توانند قدرت تمییز دهندگی داشته باشند. 
البته علت اینکه از علائم توصیفی که معنای ثانویه کسب نکرده اند، مانند علائم عام حمایت به عمل نمی آید و این علائم مورد پذیرش ثبت قرار نمی گیرند، این است که اینگونه علائم اگر در مورد کالاها بکار روند ممکن است به عنوان صفت یا نوع کالا تلقی شوند نه علامت مخصوص به یک بنگاه تولیدی یا تجاری خاص بطور مثال علامت سیب اگر برای کالای سیب به کار رود مصرف کننده نمی تواند تشخیص دهد که آیا این
علامت تجاری است و مربوط به بنگاه خاصی است یا اینکه صرفا قصد معرفی کردن کالا را دارد و از طرف دیگر اگر علائم توصیفی یا عام را به عنوان علامت تجاری مورد ثبت قرار دهیم و آن‌ها را قابل انحصار توسط یک بنگاه خاص بدانیم بدیهی است که حقوق سایر تولید کنندگان آن کالا را که حق استفاده از آن واژه توصیفی یا عام را در مورد بی توجهی قرار داده ایم. 
 

منبع: کتاب حقوق علائم تجاری از دکتر سید حسن میر حسینی

 
نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ سه شنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۴