موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

علامت تجاری غیر قابل ثبت در افغانستان | موسسه پلکان

علامت تجاری
علامت تجاری غیر قابل ثبت در افغانستان

 

علامت تجاری غیر قابل ثبت در افغانستان 


ماده هشتم در آیین نامه ثبت علائم تجاری در افغانستان درباره منع استعمال علائم تجاری توضیح داده است. در این بخش موارد غیر قابل ثبت در کشور افغانستان را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

ثبت برند در افغانستان


موارد زیر به عنوان علامت تجاری قابل ثبت نیست: 
1- نشان ملی، نشان دولتی و سایر نشان های دولتی، سازمان ها و موسسات داخلی و بین المللی، یا کشورهای خارجی، مگر اینکه استعمال آن کتباً مجاز دانسته شده باشد.
2- محراب و منبر یا هر گونه علامتی که با نشان ها یا علامات دارای ماهیت کاملاً مدهبی یکسان یا مشابه باشد. 
3- تصاویر رئسای ملی و مقامات عالیه دولتی. 
4- کلمات و عباراتی که از آن نسبت به ادارات دولتی، اشتباه شده بتواند. 
5- علایم موسسات رسمی مانند سره میاشت، (هلال احمر) صلیب سرخ یا سایر علایم مشابه و تقلید از آنها.
6- علایمی که منافی عفت، اخلاق و نظم عامه باشد. 
7- علایم که در کیفیت یا خاصیت غیر مشخص یا شامل اسامی باشند که معمولاً از طریق عرف و سنن به اجناس، محصولات یا خدمات داده شده باشد، یا نقاشی های مانوس و تصاویر معمولی اجناس و محصولات، چنین علامات به طور عام استعمال شده می توانند، مگر بحیث علامات تجارتی نمی توانند استعمال، ثبت و مورد حمایت قرار گیرند. 
8- اشتهارت جغرافیایی که استعمال آن باعث مغشوش شدن منشاء یا منبع اجناس، محصولات یا خدمات گردد. 
9- اسم، اسم خانوادگی، عکس یا نشان شخص ثالث، مگر اینکه موافقه قبلی وی یا ورثه اش در مورد حاصل گردیده باشد.
10- علایمی که سبب اغفال مردم گردد یا معلومات کاذب در مورد منشاء، منبع یا سایر مشخصات اموال، محصولات یا خدمات باشد. 
11- علایمی که شامل نام تجاری خیالی، تقلیدی یا جعلی باشد. 
12- علایمی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حکمی بوده و کاربرد آن ممنوع گردیده باشد. 
13- علایمی کمپنی های که در افغانستان انتشار و ترویج یافته است، مگر با اجازه مالک آن. 
14- با علایم یا نشان های تجاری ثبت شده مربوط به اجناس یا خدماتی یکسان یا دارای مشابهت باشد. 
15- علایمی که استعمال آن به مقاصد خاص تشخیص گردد. 

 

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ يکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴