موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

طرح های صنعتی غیر قابل ثبت | موسسه پلکان

طرح صنعتی
طرح های صنعتی غیر قابل ثبت

 

طرح های صنعتی غیر قابل ثبت 

در این بخش موسسه پلکان تصمیم دارد به معرفی طرح صنعتی غیر قابل ثبت بپردازد. 
طرح صنعتی، آفرینشی زیباشناختی به صورت دوبعدی یا سه بعدی و مربوط به ظاهر محصولات صنعتی است. همانطور که از تعریف مشخص است طرح صنعتی به ظاهر یک محصول اشاره دارد و طبق تعریف قانون ایران، برای تحقق طرح صنعتی قابل حمایت، وجود سه مؤلفه لازم است : ترکیب خطوط یا رنگ ها، اجرا بر روی محصول صنعتی و تغییر ظاهری محصول .
صاحب طرح صنعتی یا طراح آن برای ثبت طرح فوق باید طرح صنعتی را در سایت اداره
ثبت طرح صنعتی اظهارنامه نماید. 
ثبت طرح صنعتی دارای شرایطی است که چنانچه طرح ارائه شده به اداره ثبت طرح های صنعتی مشمول هریک از موارد زیر باشد، ثبت آن در این اداره مقدور نمی باشد.
1-   طرحهایی که جدید یا اصیل نباشند
2-   طرحهایی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشند.
3-    طرحهایی که حاوی نمادها یا نشانه های رسمی باشند.
4-   طرحهایی که درنتیجه عملکردفنی بدون تغییر ظاهری ایجاد شوند.

ثبت طرح صنعتی

5-   طرحهایی که درنتیجه عملکردفنی بدون تغییر ظاهری ایجاد شوند.

ثبت طرح صنعتی

6-  طرحهایی که نتوان آنرا جای دیگری ساخت.

ترکیب طبیعت و مصنوعات ساخت بشر که منحصربه فرد بوده و امکان ساخت مجدد آن وجود ندارد.

ثبت طرح صنعتی

7-   طرحهایی که شکل ثابت ندارند.
اسباب بازیهای شنی و نظایر آن که در هربار استفاده به یک شکل خاص در می آیند(حاوی شکل ثابتی نیستند) قابلیت ثبت شدن ندارند.

ثبت طرح صنعتی
 

8-    طرحهایی که به تنهایی مفهومی ندارد
در این مورد می توان به کالاهای که به تنهایی قابلیت استفاده ندارند مثل پارچ یا لیوان و غیره  اشاره کرد.

ثبت طرح صنعتیثبت طرح صنعتی

9-    طرحهایی که عیناً در طبیعت وجود دارند
ترکیباتی فیزیکی که باحذف برخی از قسمتهای آن طرح جدیدی را امکان ساخت مجدد آن وجود ندارد را شامل می شود.

ثبت طرح صنعتی

10-  طرحهایی شامل اشکال هندسی
می توان به مکعب مربع و مستطیل و غیره که طراحی های ابتدایی جهت تشکیل هرنوع کالایی می باشد.

ثبت طرح صنعتی

11-  طرح هایی که به الکتریسیته وابسته هستند
طراحی صفحه موبایل و سایر لوازم الکتریکی که با قطع جریان الکتریسته اثری از آن باقی نمی ماند.

ثبت طرح صنعتی

نوشته شده توسط مدیریت سایت در تاریخ شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵