موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

طرح ايجاد پايگاه تحقيقاتي ايران در قطب جنوب درگير بوروکراسي اداري | موسسه پلکان

 

طرح ايجاد پايگاه تحقيقاتي ايران در قطب جنوب درگير بوروکراسي اداري

 

طرح تاسيس پايگاه دائمي تحقيقاتي ايران در قطب جنوب که از حدود يک سال ونيم پيش وپس از انجام سال ها تحقيق ومطالعه از سوي موسسه ملي اقيانوس شناسي تدوين شده، پس از تاييد وتصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات وفناوري ، وزارت علوم و هيئت امناي موسسه اقيانوس شناسي ،اکنون در انتظار ارائه به هيئت دولت است . به گفته رئيس موسسه ملي اقيانوس شناسي ،اجراي اين طرح بسيار مهم واستراتژيک، منوط به تصويب هرچه سريع تر آن از سوي دولت وتامين اعتبار250 ميليارد توماني مورد نياز است . متاسفانه قرار گرفتن اين طرح در گيرو دار بوروکراسي اداري ، مانع از آن شده است که ايران نيز در کنار 44 کشور جهان از ظرفيت هاي تحقيقاتي مهم وبي نظير منطقه بهره برداري کند .دکتر چگيني رئيس موسسه ملي اقيانوس شناسي در گفت و گو با خراسان افزود :طرح تاسيس پايگاه تحقيقاتي ايران درقطب جنوب پس از ماه ها کارکارشناسي ، به تاييد وتصويب شوراي عالي علوم، تحقيقات وفناوري ، وزارت علوم و هيئت امناي موسسه ملي اقيانوس شناسي رسيده است ودرحال حاضر در انتظار ارائه اين طرح از سوي وزارت علوم به هيئت دولت هستيم البته کليات اين طرح به طور غير رسمي به تاييد رئيس جمهوري رسيده است اما درحال رايزني با مسئولان وزارت علوم هستيم تا اين طرح هر چه سريع تربه هيئت دولت ارائه شود . وي با بيان اين که تاسيس پايگاه تحقيقاتي ايران در قطب جنوب در3 مرحله برنامه ريزي شده است ،تصريح کرد : يک مرحله آن تصويب طرح در هيئت هاي دولت ومجلس است ، مرحله دوم تقويت ارتباطات بين المللي وعضويت در مجامع جهاني فعال در زمينه جنوبگان وپيوستن به معاهدات بين المللي است و مرحله سوم نيز اين است که با يکي دو کشورقدردر زمينه اقيانوس شناسي که درجنوبگان پايگاه دارند ،همکاري تحقيقاتي داشته با شيم .چگيني با تاکيد برآن که اين 3 مرحله بايد با هم پيش برود ،افزود : به موازات پيگيري روند تصويب طرح در هيئت دولت ، از طريق مجامع جهاني نيز موضوع را دنبال مي کنيم به طوري که درحال حاضر به عنوان عضو ناظر در يکي از مهم ترين تشکيلات تحقيقاتي دنيابه نام سامانه پايش اقيانوس جنوبگان (soos) شناخته شده ايم و بايد به عنوان عضو ناظر درجلسات آن ها شر کت کنيم تا بتوانيم موافقت آن ها را براي عضويت دائمي دريافت کنيم .

اهميت ايجاد پايگاه تحقيقاتي ايران در جنوبگان

چگيني با اعلام اين که حضور در پايگاه تحقيقاتي قطب جنوب براي کشور بسيار ضروري است ، تصريح کرد : جنوبگان سرزمين پهناوري است که وسعت آن از قاره اروپا بيشتر است وسرشار از منابع نفت وگاز وفلزات گران بها وکاني هاي مختلف است؛ بنابراين اگر بنا باشد که روزي اين منطقه و منافع آن بين کشورهاي دنيا تقسيم شود طبيعتا بين آن هايي تقسيم مي شود که زماني در اين منطقه حضور فعال داشته اند. وي همچنين با اشاره به اهميت علمي منطقه جنوبگان گفت: جنوبگان علاوه بر اين که بهترين مکان براي انجام تحقيقات اقيانوس شناسي به شمار مي رود ، درزمينه تحقيقات درحوزه هاي ديگر علوم ازجمله هوافضا ،تحقيقات ماهواره ، پزشکي ، نجوم ،علوم مرتبط با يخ،هواشناسي ، علم مغناطيس ، فيزيک ، صنعت نساجي و...از ظرفيت بي نظيري بر خوردار است .وي با تاکيد بر اين که دانشمندان ما براي اجراي پروژه اعزام انسان به فضا نيازمند حضور در قطب جنوب هستند، تصريح کرد : همچنين براي انجام تحقيقات ماهواره نيازمند استقرار در اين منطقه هستيم . علاوه بر اين براي ايجاد يک جهش در زمينه اقيانوس شناسي نيز بايد در جنوبگان حضور داشته باشيم ،همچنين از نظر راهبردي به سرزميني دسترسي پيدا مي کنيم که بسيار دور تراز سرزمين ما ست و پايگاه تحقيقاتي ما در جنوبگان نيز اولين پايگاه برون مرزي ايران خواهد بود و در هر زمان که نياز باشد، ناوگان تحقيقاتي وتجاري ما مي تواند در اين منطقه حضور يابد و در عين حال زمينه اي براي ايجاد پايگاه‌هاي ديگر نيزفراهم شود .به گفته چگيني ،براي کشور هايي که در جنوبگان پايگاه دارند آن پايگاه و چند کيلومتر اطراف آن جزو خاک شان محسوب مي شود و هر کشوربا افزودن تعداد پايگاه ها در اين منطقه در واقع بخشي از خاک خود را گسترش داده است به طور نمونه روسيه در اين منطقه 7 پايگاه دارد و کشور هاي ديگر از جمله چين ، هندوستان ، آمريکا ،انگليس، آلمان ،آرژانتين وژاپن صاحب چندين پايگاه در اين منطقه هستند .

فعاليت 42 کشور در جنوبگان

وي ادامه داد : در حال حاضر 42 کشور در اين منطقه يا پايگاه ايجاد کرده و يا به معاهده جنوبگان پيوسته اند به طور نمونه برخي کشور هاي اسلامي از جمله پاکستان در جنوبگان پايگاه دارند اما به معاهده نپيوسته اند اما مالزي به معاهده پيوسته است اما هنوز پايگاه ندارد و ترکيه نيز در حال تاسيس پايگاه و پيوستن به معاهده جنوبگان است ضمن آن که کشور هاي عربي منطقه نيز براي حضور در جنوبگان بر نامه هايي را در دست انجام دارندو در شرايط کنوني ما نيز بايد به پياده سازي برنامه حضور مان در جنوبگان که يک برنامه 5 ساله است و ايجاد پايگاه تحقيقاتي در اين منطقه سرعت ببخشيم . وي ادامه داد : اجراي پروژه تاسيس پايگاه تحقيقاتي در جنوبگان به اختصاص 250 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد که ظرف 5 سال با يد تامين شود بنابراين اين طرح هر چه زود تر بايد در هيئت دولت تعيين تکليف شود تابا استفاده ازاعتبار مورد نياز بتوانيم مرحله به مرحله آن را اجرا کنيم .به گفته رئيس موسسه ملي اقيانوس شناسي ، به طور کلي کشور هايي که قصد دارند پايگاه تحقيقاتي در قطب جنوب ايجاد کنند بايد چند سالي در اين منطقه حضور داشته باشند در غير اين صورت اجازه فعاليت دراين منطقه را نخواهند داشت. متاسفانه تا پيش از اين حضور ما در قطب جنوب بسيار کوتاه و در چارچوب همکاري با موسسه اقيانوس شناسي هند بوده است که اين کافي نيست و ما حداقل بايد يک دوره دوساله در اين منطقه حضور داشته با شيم تا جامعه جهاني حضور دائمي ما را بپذيرد . بنابراين در شرايطي که هنوز فاقد يک پايگاه تحقيقاتي در اين منطقه هستيم ، بايد از طريق پايگاه هاي کشور هاي ديگر فعاليت خود را آغاز کنيم در اين راستا مذاکراتي با کشور هاي استراليا ،روسيه ، هند وپاکستان انجام داده ايم که در اين ميان احتمال زيادي وجود دارد که در نهايت با رو سيه به توافق برسيم وتعدادي از دانشمندان ايراني را بر اي انجام کار تحقيقاتي در جنوبگان به پايگاه تحقيقاتي روسيه در قطب جنوب اعزام کنيم .همچنين براي ايجاد سازو کارهاي لازم در زمينه ايجاد پايگاه تحقيقاتي ايران در قطب جنوب، هماهنگي هاي لازم با وزارت امور خارجه به عمل آمده؛ چرا که لازم است نهادهاي بين المللي نيز مجوز هاي لازم را به ما بدهند که از طريق وزارت امور خارجه اين کاررا دنبال مي کنيم .

 

منبع:روزنامه خراسان

 

نوشته شده توسط محمد علی میرزابابایی در تاریخ شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :