موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

تودیع سند الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده ثبت اختراعات | موسسه پلکان

 

تودیع سند الحاق جمهوری اسلامی ایران به معاهده ثبت اختراعات

 

رئیس سـازمـان ثبت اسـناد و امـلاک کــشور از تحویـل سنـد الحـاق جمهوری اسـلامــی ایــران به مـعاهـده ثبت اختراعات (PCT) به رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی طی چند روز آینده خبر داد.

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه جلسه شورای سیاستگذاری سازمان درخصوص آثار الحاق کشورمان به این معاهده گفت: این معاهده امکان کسب حمایت از اختراع را به طور همزمان در سطح تمامی کشورهای عضو که هم اکنون تعداد 147 کشور می باشند، فراهم می آورد و برای مخترع این امکان وجود دارد که با ثبت تنها یک تقاضانامه ثبت بین المللی اختراع از این حمایتها بهره مند شود.

 

دکتر "احمـد تویسرکـانی" افزود: طبق نظام سنتی که هم اکنون جاری است، حمایت از مخترعین در سایر کشورها مستلزم تسلیم اظهارنامه های ثبت اختراع به نحو جداگانه در هر یک از کشورها می باشد تا بتوانند حمایت فراملی را کسب کنند .

وی یادآور شد : با الحاق به این معاهده همچنین مخترعان و نوآوران کشورمان از مزیت تخفیف 75 درصدی هزینه ثبت بین المللی اختراع برای کشورهای در حال توسعه نیز بهره مند خواهند شد.

 

وی گفت: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات (PCT) در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، لکن به لحاظ کمبود امکانات و مهیا نبودن زیرساخت های اجرایی لازم، سند الحاق تاکنون تودیع نگردید.

وی یـادآور شد: خوشبختانـه به لحاظ اقدامات اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت اصلاح فرایند خـدمات ثبتـی و اجـرای پروژه ی خـدمـات الکترونیکی در اداره کل مالکیت صنعتی، موانع اجرای معاهده مرتفع و سند الحاقی تودیع خواهد شد.

لازم به توضیح است: معـاهده همکـاری ثبت اختراعات مصوب سال 1970 سازمان جهانی مالکیت معنوی «وایپو» مـی بـاشد کـه بـا اصـلاحـاتـی در سـالهـای 1979، 1984 و 2001 همـراه بوده و از جمله معاهداتی است که تحت مدیریت این سازمان، تسهیل کننده ثبت بین المللی اختراعات است.

 

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

 

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ پنجشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۲
دیدگاه خود را بنویسید :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
دیدگاه شما :