موسسه پلکان | کلینیک تخصصی مالکیت فکری(ثبت اختراع وبرند)

صفحه ی دوم فصل چهارم نقشه جامع علمی کشور | موسسه پلکان

 

اقدامات ملي:

1.تدوین طرح جامع ساماندهی هدفمند سرمایه‌گذاری دولت در آموزش عالی به منظور شفاف سازی هزینه‌های تمام شده تحصیلی در مؤسسات آموزش عالی و ارتقاء کارآمدی آنها؛ (1)

2.افزایش استقلال مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در مدیریت امور اداری، منابع مالی، در‌آمدها و هزینه‌ها از طریق افزایش اختیارات و مسئولیت‌پذیری هیأت‌های امنای آنان؛ (1) 

3.تقويت نظام بورس تحصیلی دانشجویان مستعد به منظور ارتقای نظام آموزش عالی کشور؛ (1)

4.هدايت منابع و بودجههاي آموزشي و پژوهشي به سوي نيازها و مأموریت‌های ملي؛ (1)

5.اصلاح و تدوين نظام برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي بر اساس مباني اسلامي با توجه به نيازهاي  واقعی جامعه و نهادهای متقاضی در کشور؛(2)

6.استقرار نظام سنجش و پذیرش دانشجو در آموزش عالي كشور به منظور هماهنگی و انسجام‌بخشی در سطوح  سیاستگذاری، نظارت و اجرا؛ (2)

7.حمایت از مشارکت مردم، نهادهاي عمومي و غيردولتي و همچنین گسترش فرهنگ وقف در حوزة آموزش عالي با حفظ کارکردهاي سياستگذاري و نظارتي دولت؛ (2)

8.توسعه فرهنگ پژوهش و كارآفريني در آموزش عالی و برقراري تعامل فعال با نهادها و بنگاههاي اقتصادي و اجتماعي در برنامه‌ریزی‌های آموزشی؛ (2)

9. ایجاد نهاد ملی مدیریت ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمين کيفيت در نظام آموزش عالی تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛(2)

10.تقويت نظارت و اعمال سياستهاي آموزشي و پژوهشي كشور در دانشگاهها، خصوصاً دانشگاه هاي غيردولتي؛(2)

11.ساماندهی و توسعة قطبهاي علمي از جمله قطب‌های مشترک بین حوزه و دانشگاه، به منظور انجام فعاليتهاي علمی ويژه و مأموریت‌گرا در حوزه هاي اولويتدار؛ (2)

12.اعطاي مأموريت ويژه به برخي از مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي ممتاز و تقویت دوره‌های پسادکتری به منظور گسترش مرزهاي دانش و احراز رتبه های ممتاز در رتبه بندي جهاني ؛ (2)

13جهت دهي دانشگاههاي برتر کشور به اهتمام بيشتر در دوره‌های تحصيلات تکميلي؛(3)

14. رصد دائمی ظرفیت‌های محیطی و اقتضائات اجتماعی و تنظیم ظرفیت دانشگاه ‌ها در مقاطع و حوزه‌های مختلف علمی متناسب با رتبۀ علمی آنها و نیازهای حال و آینده بر اساس اصول و ملاحظات آمایش سرزمین؛ (3)

15.ارتقای نقش مناسب زن و مرد در خانواده و جامعه اسلامی با اصلاح سازوکار جذب و هدایت تحصیلی دانشجویان؛ (3)

16.تخصیص منابع به مؤسسات آموزشی و پژوهشی با لحاظ نمودن اصول تمرکز‌‌ زدایی و مأموریت‌گرایی در موضوعات مورد نیاز هر منطقه کشور؛(3)

17.حمايت از شكلگيري و توسعة مؤسسات آموزشی غيردولتي مبتني بر اهداف و ارزشهاي نقشه جامع علمی کشور؛ (3)

18. ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای توسعۀ رقابت سالم در فعالیت‌های مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی؛ (4)

19.ترویج پژوهشمحور کردن آموزش و مسئله محور کردن پژوهش؛ (4)

20.حمایت از به کار‌گیری فناوریها و روشهای جدید آموزشی در آموزش عالی؛ (4)

21. بازتعريف نظام ارتقاي اعضای هیأت علمی و پژوهشگران بر اساس ضوابط كيفي و اهداف و ارزشهای نقشۀ جامع علمی کشور؛ (4)

22.طراحی و استفاده از سازوکارهای انگیزشی مناسب برای جذب اعضای هیأت علمی متعهد و نخبه؛ (4)

23.تسهیل اخذ مجوز و فعالیت مؤسسات پژوهشی غیر دولتی و ایجاد نظام رتبه‌ بندی و ارتقای علمی پژوهشگران آنها؛(4)

24.ایجاد سازوکار مناسب برای حضور تماموقت اعضای هیأت علمی در دانشگاهها و افزایش تعاملات علمي استاد و دانشجو در خارج از كلاس با تاکید بر شاگرد‌پروری؛ (4)

25.توسعة نظام آموزش الکترونیک و زیرساختهای فناوري اطلاعات و ارتباطات در حوزه آموزش عالی و آموزش و پرورش؛(5)

26. افزايش سهم آموزش دورة عمومي از بودجة دولت و عملیاتی نمودن آن؛ (6)

27. تقويت مشاركت عمومي در آموزش و پرورش با حفظ کارکردهای سیاستگذاری و نظارتی نظام از طریق تسهیل تأسیس مدارس غیر دولتی، حمایت از فعالیتهای آموزشی، تشویق واقفین و خیرین و حمایت از گسترش مدارس موفق؛ (6)

28.حمایت از نهادهای غیر دولتی برای تولید و پشتیبانی از محتوا و تجهیزات آموزشي و کمک آموزشي؛ (6)

29.ایجاد نظام رتبه‌بندی مدارس و مؤسسات آموزش و پرورش به منظور شفاف‌سازی عملکرد، ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه‌های رقابت؛ (6)

30.ایجاد نظام سنجش، ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور؛ (6)

31.ایجاد سازوکارهای سنجش توانمندی‌های دانش‌آموزان، معلمان و عملکرد مدارس، مستقل از مؤسسات مجری آموزشی؛ (6)

32. رصد دائمي شرایط محيطي به منظور پاسخگويي پيوسته و پويای آموزش و پرورش به نیازهای حال و آینده جامعه؛ (7)

33.تربیت و توانمندسازي دانشآموزان در شئون دینی، خانوادگی، اجتماعی، زیستی و بدنی، هنری، حرفه‌ای، علمی و فناوری براي ورود به عرصههاي مختلف زندگي و جامعه و پرهيز از جهتگيري محض دورة آموزش عمومي به سمت آموزش عالي؛ (7)

34.بازنگری و بازتولید محتوا و روشهای آموزشی و پرورشی به منظور تعمیق تربیت اسلامی و حیات دینی و اعتقاد و التزام به ارزشهای انقلاب اسلامی در دانش‌آموزان و دانشجویان و آشنایی آنان با فرهنگ و تمدن اسلامی؛ (7) 

35.بازنگری در محتوا و روشهای آموزشی با تمرکز بر اصلاح بینش‌ها و مهارتها در کنار ارائۀ اطلاعات و دانش به منظور انتقال مفاهیم پایۀ علمی، علاقمندسازی دانش آموزان به علم، ایجاد روحیه خودباوری و توانمندسازی ایشان؛ (7)

36.ارتقای جایگاه پیش‌دبستانی و مهد‌کودکها در نظام تعلیم و تربیت به منظور رشد خلاقیت‌ها، مهارت‌های لازم و روحیۀ جستجوگری؛ (7)

37.ایجاد سازوکارهای لازم براي رشد خلاقيتهاي علمي، هنري و مهارتي و تربيت تفکر منطقي، عقلاني و روحیه جستجو‌گری در دانش‌آموزان؛ (7)

38.تقویت و حمایت از آموزشهای مهارتی از طریق تمرکز در سیاستگذاری و نظارت به همراه تقویت مشارکت بخشهای غیر دولتی؛(7)

39.جهت‌دهی كتابها، نشريات، سايتها و وبلاگهاي آموزشي و كمك آموزشي در راستای تعلیم و تربیت اسلامی و اهداف تعيين شده در نظام آموزش و پرورش؛ (7) 

40.تقويت جايگاه رشتههاي علوم انساني و معارف اسلامی در نظام آموزش و پرورش و جهتدهي نخبگان به سمت تحصيل در اين حوزه‌ها از طریق ارتقای کیفی محتوا و شیوه‌های آموزشی؛ (7)

41.ارتقای و افزایش جذابیت آموزش‌های قرآنی و اصلاح روش‌های آموزشی دینی و عربی؛ (7)

42.تقويت نظام استعداديابي، مشاوره و هدايت تحصيلي در آموزش عمومي و بازنگری و بازتولید محتوی و روش‌های آموزشی و پژوهشی به منظور تحقق نقش شایسته زن و مرد در جامعه اسلامی؛ (7)

43.تقویت تعامل مسجد و مدرسه به منظور ارتقای نقش آنها درتربیت دینی محله؛(7)
44.استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای معلمان به منظور طبقه‌بندی مشاغل و حرفه‌ها؛ (8)

45.استقرار نظام شايسته سالاري و طراحی سازوکارهای مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مديريت‌های آموزش و پرورش؛ (8)

46.برنامه ريزي براي گزينش و جذب نيروي انساني متعهد و متخصص براي حرفة معلمي و ارتقای مستمر سطح بینش، مهارت و دانش آنها؛(8)

47.طراحی و استقرار نظام جامع تربيت معلم؛ (8)

48.ارتقای سطح معیشتی، شأن اجتماعی و توانایی‌های علمی و عملی معلمان و طراحی سازوکار لازم به منظور تمركز بر تدريس و اختصاص بخشي از ساعات موظف معلمان به پژوهش و مطالعه؛ (8)

49.افزايش اختيارات و مسئولیتهای مدیریت مدرسه در چارچوب برنامه‌ها و ارزشیابی مستمر آموزش و پرورش؛ (9)

50.افزایش همکاري اولياي دانش آموزان با مدرسه و آموزش خانواده‌ها؛ (9)

51.تدوين برنامة جامع مشارکت ميان خانواده و نهادهاي تربيتي و آموزشي؛(10)

 

راهبرد كلان7

 جهت دهي آموزش، پژوهش، فناوري‏ و نوآوري به سمت حل مشكلات و رفع نيازهاي واقعي و اقتضائات كشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوري در مرزهاي دانش براي تحقق مرجعيت علمي

راهبردهای ملي:

1.ساماندهی نظام مدیریت پژوهش در کشور؛

2.سياستگذاري و برنامه‌ریزی مستمر و پوياي علم و فناوري بر پاية تأمين نيازهاي جامعه، تحولات جهاني و دستیابی به مرجعيت علمي كشور

3.سياستگذاري و برنامه‌ریزی در حوزۀ علوم و فناوری های دفاعی و امنیتی با رعایت سیاستهای مصوب شورایعالی امنیت ملی؛

4.توسعه و متوازن سازي زيرساختها، امكانات و تجهيزات، متناسب با سياستها و راهبردهاي پیشرفت علم، فناوري و نوآوري؛

5.ارتقاي سطح شاخص هاي بهره وري در نظام علم، فناوري و نوآوري كشور؛  

6.ساماندهی داوری علمی به منظور ارتقای کیفیت مجلات و انتشارات علمی؛

اقدامات ملي:

1.ارزیابی و دسته‌بندی مؤسسات پژوهشی و تعیین جایگاه تشکیلاتی مناسب آنها بین وزارتخانه‌ها، دستگاه های علمی، صنعتی و اجرایی و شفاف سازی ماموریت آنها؛(1)

2.ارتقاء کارآمدی مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی با رویکرد تمرکز بر حل مسائل و رفع نیازهای دستگاه های مربوطه و برون‌سپاری فعالیتهای پژوهشی قابل اجرا در سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهی؛(1)

3.طراحی سازوکارهای خاص ارتقای محققان مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرائی برای تشویق تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی؛(1)

4.الزام دستگاه های اجرایی به تهیه اسناد تحول راهبردی علم و فناوری در حوزۀ مربوطه؛(2)

5.تقويت آموزش، پژوهش و فناوري در حوزة‌های اولویت‌دار علم و فناوری و هدایت منابع و اعتبارات دولتی و عمومی آنها؛(2)

6. حمایت از توسعه علوم و فناوری‌های میان رشته‌ای؛(2)

7.لحاظ‌نمودن میزان رفع نیازهای جامعه در شاخص های رتبه‌بندی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی و نظام انگیزشی پژوهشگران و فناوران؛(2)

8.حمایت از حوزه های علم و فناوری که برای حفظ استقلال کشور و نیازهای اولیة جامعه  شامل فرهنگ، سلامت، غذا، مسكن، اشتغال و ازدواج  ضروریاند ؛‌(2)
9.حمایت ويژه از مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي ممتاز در راستای تحقق مرجعیت علمی؛(2)

10.توسعه و تقویت سازوکارهای بهره‌گیری جامعه از توانایی و قابلیت‌های صاحبان مهارت و خبرگان بدون مدرک؛(2)

11.بازتعريف جايگاه و رسالت فرهنگستان ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی در تحلیل جریان علمی کشور و ارائۀ پیشنهادات در توسعۀ مرزهای دانش و نظریه پردازی؛(2)

12.ایجاد نهاد هماهنگی برای برنامه‌ریزی اجرایی و اولویت‌بندی‌ در حوزۀ علوم و فناوری‌های دفاعی و امنیتی با حضور دستگاه های ذیربط (و رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی امنیت ملی)؛(3)

13.تدوین اسناد و الگوهای پیشرفت علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی؛(3)

14.حمایت از ایجاد و توسعة آزمایشگاه¬های ملی و مراکز خدمات تخصصی در حوزه¬های اولویت¬دار؛(4)

15.حمایت از ایجاد و توسعة شبکه¬های آزمایشگاهی تخصصی در حوزه¬های اولویت¬دار و طراحی سازوکارهای انگیزشی مناسب برای مشارکت داوطلبانه در شبکه ؛ (4)

16.تدوین شاخص¬های سنجش بهره¬وری نظام علم و فناوری و پایش آنها؛(5)

17.حمایت از جوایز ملی تعالی و ارتقای عملکرد در نهادهای علم، فناوری و نوآوری؛(5)

18.تقویت سازوکارهای انگیزشی، معنوی، اعتباری و مادی به منظور ارتقای کیفیت داوری علمی؛(6)

19.ایجاد سازوکارهای رتبه بندی داوران و استانداردسازی و آموزش شیوه‌های داوری علمی؛(6)


راهبرد كلان 8

  تربيت و توانمندسازي سرماية انساني با تأكيد بر پرورش انسانهای متقي، کارآفرین، خودباور، خلاق، نوآور و توانا در توليد علم، فناوري و نوآوري  متناسب با ارزشهاي اسلامي و نيازهاي جامعه

راهبردهای ملي:

1.ارتقای نظام مشاوره، استعداديابي و هدايت تحصيلي کشور؛

2.بهبود هرم تركيب نيروي انساني نظام به منظور تحقق برنامه‌های رشد و توسعه نهادهای آموزشی و پژوهشی؛

3.ارتقای شایسته سالاری براي انتصاب افراد در جایگاههای مدیریتی علم و فناوری؛
4.ارتقای همکاری‌های علمي و تحقيقاتي در بين پژوهشگران، اعضای هیأت علمی، دانشجويان و طلاب در عرصه هاي مختلف علم و فناوري؛

5.ارتقای بهره وري منابع انساني مؤسسات علمي و پژوهشي اعم از اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تقويت روحية تلاش جهادي و گسترش تعاملات معلم و متعلم؛

6.استفاده از حداکثر ظرفیت و تجارب نخبگان، دانشمندان، اعضاي هيئت علمي، مديران و متخصصان شاغل و بازنشسته دولتي و غيردولتي در آموزش ‌و‌ پژوهش. 

اقدامات ملي:

1.طراحی و استقرار نظام جامع مشاوره، استعداديابي و هدايت به منظور هدايت دانشآموزان و دانشجويان به سوي رشته هاي علمي متناسب با اولویتهای کشور بر اساس استعداد، علاقه مندي و تواناييهاي آنها و اولويت هاي كشور؛ (1)

2.توسعة ظرفیت جذب و به کارگيريِ منابع انساني متخصص کشور در مراکز علمي دولتي و غیردولتی؛ (2)

3.بازتعريف نظام انتصاب و ارتقاي مديران نهادهاي آموزشي و پژوهشي، اعضاء هیأت علمی و پژوهشگران بر اساس ملاكهاي كيفي و تقويت نظام شايسته سالاري در نهادهاي آموزشي و تحقیقاتی؛ (2,3)

4.حمایت از فعالیت تمام وقت اعضای هیأت علمی با تأمین هزینه‌های رفاهی ایشان و فعالیتهای تمام وقت دانشجويان دكترا با تأمين هزينه‌هاي تحصيلي و معيشتي ایشان؛ (5)

5.اختصاص پژوهانه براي دانشجويان تحصيلات تكميلي در جهت حمايت از پايان‌نامه‌ها و فعاليت‌هاي پژوهشي ايشان با نظارت استادان راهنما؛ (5)

6.توسعۀ مهارتهای تحقیقاتی اعضای هیأت علمی و محققان و پژوهشگران و افزایش دسترسی به منابع اطلاعاتی؛ (5)

7.تدارك برنامههاي تربيتي و فرهنگي در سطوح مختلف در راستای تحقق آرمانهای انقلاب شکوهمند اسلامی؛ (5)

8.طراحی سازوکار همکاری پاره وقت نخبگان، دانشمندان، اعضاي هيئت علمي، مديران و متخصصان شاغل و بازنشسته دولتي و غيردولتي در مؤسسات آموزشی ‌و‌ پژوهشی؛ (6) 

 

راهبرد كلان 9

تعامل فعال و اثرگذار علمي و فناوري با کشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي منطقه و  جهان اسلام 

راهبردهاي ملي:

1. توسعة زبان فارسي به عنوان يکي از زبان هاي علمي در سطح جهان؛

2. توسعه و تقويت شبكه هاي مناسبات ملي و فراملي دانشمندان و پژوهشگران و همکاری  بین المللی با اولویت کشورهای اسلامی و کشورهای فارسی‌زبان ؛

3. اصلاح سازوکارها و قوانین استخدام، ارتقای محققان و تخصیص مشوقها، بورسهاي تحصيلي، فرصتهای مطالعاتی و پژوهانه‌ها براي افزايش همكاريهاي بين المللي محققان ؛

4. همكاري فعال با جهان اسلام و ايفاي نقش پيشگامي براي توليد معرفت علمي مورد نیاز تمدن نوین اسلامي ؛

5. برنامه‌ریزی به منظور كسب رتبة اول علم و فناوری در  منطقه و جهان اسلام.

 اقدامات ملي:

1.افزايش پذيرش دانشجويان خارجي به منظور گسترش زبان فارسي و بسترسازي مرجعيت علمي كشور با اولويت کشورهای اسلامی و همسایه؛(1)

2.تقويت جريان معادلسازي واژگان علمي در تمام رشته ها و تأكيد بر نگارش مقالات علمي- تخصصي به زبان روان فارسي؛ (1)

3.توسعه و ابداع روش‌های سهل و سریع فارسی آموزی؛ (1)

4.حمايت از تأسيس رشتة زبان فارسي در دانشگاه هاي مختلف جهان؛ (1)

5.اصلاح و تحول در روشهای آموزش زبان به ویژه زبان عربی و انگلیسی در مقاطع آموزش عمومی؛ (2)

6.ايجاد و توسعة نمايندگي‌های علمي و فناوري در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه هاي اولویت دار به منظور انتقال دستاوردها و تجارب جهانی  در فناوریهای پیشرفته و صادرات دستاوردهای فناوری جمهوری اسلامی ایران به سایر کشورها؛  (2)

7.همکاری بین المللی با اولویت کشورهای جهان اسلام با توجه به مزیتهای نسبی و منابع هر کشور؛ (2)

8.ايجاد شبكه هاي پژوهشي در داخل و خارج از كشور براي انتشار و تبادل دانش و فناوری متناسب با اولويتهاي ملي و بهرهگيري از فرصتهاي جهاني؛ (2)

9.ایجاد پژوهشگاه های بین‌المللی فراملی به منظور توسعۀ همکاریهای بین‌المللی به ویژه با کشورهای جهان اسلام؛ (2)

10.تأکيد بر برگزاري سمينارهاي منطقهاي و بينالمللي و ترجمۀ آثار ايراني- اسلامي به زبانهاي مختلف منطقه و جهان؛ (2)

11.تقویت جریان اطلاعات علمی و فناوری کارآمد و توسعۀ فعالیتهای انجمن های علمی و نهادهاي پژوهشي کشور در سطح بین المللی با اولویت کشورهاي جهان اسلام؛  (2)

12. ساماندهي تعامل و ارتباطات بین‌المللی علمی و فناوری بین سازمانها، مجامع، دانشمندان و متخصصین و افزایش برگزاری نشست‌های علمی مشترک؛ (2)

13.حمايت از طرحهای پژوهشی و فناوری بین‌المللی با سرمایهگذاری مشترک و تسهیل همکاریهای با مؤسسات فناوری خارجی و گسترش تعاملات فناورانه با کشورهای دارای فناوری پیشرفته با روشهایی نظیر مشارکت در کنسرسیوم ها با رعایت سیاستهای نظام؛ (2)

14.فراهم آوردن بستر مشاركت دانشمندان ايراني در مجامع و مراكز برتر جهان و بهرهگيري از دانشمندان شناخته شده جهاني در ايران براي تبادل آرا و نظريات و معرفي پديدههاي نو علمي با اولويت کشورهاي جهان اسلام؛  (2)

15.تبديل پديدة خروج نخبگان به فرصتي براي گسترش نگرش و منطق انقلاب اسلامي به سراسر جهان ؛ (2)

16.ايجاد سازوكارهاي حمايتي، اعطای بورسهای تحصیلی، فرصتهای مطالعاتی و پژوهانه براي افزايش همكاريهاي بينالمللي دانشگاه ها و حضور آنها در مجامع و شبكههاي علمي بین‌المللی؛  (3) 

17.تقويت و توسعة نظام‌مند همکاري دانشگاههاي كشور با دانشگاههاي بزرگ و معتبر جهاني، بهويژه با دانشگاههاي جهان اسلام با اولویت دورههاي تحصيلات تکميلي و با انجام پژوهشهاي مشترک؛ (3)

18.اصلاح قوانين و مقررات مربوط به انتقال فناوري به کشور و ایجاد و توسعة نهادهاي انتقال و بومی‌سازی فناوري از خارج به داخل و بالعکس؛(3)

19.حمایت از مطالعات لازم برای شناسایی، توانمندسازیها و نیازهای علمی و پژوهشی جهان اسلام و کشورهای منطقه؛ (4)

20.ترجمه منابع علمی ایرانی اسلامی و ارسال کتب فارسی مرجع حاوی تولیدات و نظرات علمی دانشمندان کشور، به مراکز و کتابخانه‌های معتبر جهان؛ (4)

21. بهره گيري از فرصتهاي جهاني و توانمنديهاي ملي براي توسعه و تعالي حوزة علوم انساني و اجتماعي بر اساس مباني بينشي و ارزشي اسلام؛ (4)

22.مشارکت فعال در تنظيم معيارها و اهداف نظام اعتبارسنجي  و رتبهبندي مراکز آموزش عالي در منطقه و جهان اسلام؛  (4)

23.تقويت و توسعة همکاري الهامبخش و اثرگذار با دانشگاههاي کشورهاي جهان اسلام و بهرهبرداری از ظرفیت دانشگاههای کشورهای پیشرو در علم و فناوری از طريق تبادل استاد و دانشجو و اجراي دورههاي آموزشي مشترک در رشته هاي اولويتدار. (4)

24.جلب مشارکت مؤثر متخصصان و پژوهشگران ايراني و غير ايراني مقيم خارج از کشور؛ (5)

25.حمايت از ارائة مقالات معتبر علمي در عرصة بين المللي و ثبت اختراعات و اكتشافات؛ (5)

 

راهبرد كلان 10

تحول و ارتقاي کمّی و کیفی در علوم انسانی و هنر مبتني بر معارف اسلامي 

راهبردهاي ملي:

1.توسعة هدفمند علوم انساني بر پاية فطرت الهی انسانها و معارف اسلامي و ساماندهی آموزش‌ها و پژوهش‌های آن؛

2.تقويت تعامل مؤثر حوزه و دانشگاه به منظور تولید علوم انسانی و هنر؛

3.ترویج و تعمیق نقد و مناظره و گسترش کرسی‌های نظریه پردازی در حوزه علوم انسانی، هنر و معارف اسلامی؛

4.گسترش گرايش هاي ميان رشتهاي در درون علوم انسانی و بین رشته‌های علوم انسانی و سایر علوم، بر اساس نگرش اسلامي با رويكرد رفع نيازهاي علمي و اجتماعي؛

5.ايجاد ساختارهاي خاص حمايت از توسعة كيفي علوم انساني و معارف اسلامي؛
6.توسعه و بومی‌سازی هنر و علوم انسانی کاربردی و متناسب سازی رشته‌های آنها با نیازهای واقعی کشور؛

7.ساماندهی و تقويت هدفمند آموزش زبانهای خارجی به منظور تحول کیفی در آنها؛
8.بسترسازي و تقويت ساختارهاي حمايتی براي رشد هنر متعهد؛

9.حمايت از توسعة آموزش و پژوهشهاي بنيادي و کاربردي در حوزة هنر متعهد؛

 

ادامه ی فصل چهارم نقشه جامع علمی کشورادامه ی فصل‌ پنجم‌ - تعيين‌ متعاقب‌ يك‌ يا چند كشور؛ تغييرات‌

نوشته شده توسط روابط عمومی پلکان در تاریخ دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۲